Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Корпоративна социална отговорност, дарения и спонсорства

МЕТРО Кеш енд Кери Интернешънъл

Във всяка една държава, в която МЕТРО Кеш енд Кери развива своя бизнес, компанията неизменно поема ангажимент към социалната среда и общностите свързани с нейната дейност  – тя е  сигурен работодател и съвестен данъкоплатец,  лидер в развитието на модерната търговия, отговорен доставчик на  широк асортимент от продукти за своите клиенти, с гарантиран висок стандарт на качество и проследимост на продукцията.  МЕТРО Кеш енд Кери  е отговорен корпоративен гражданин, който осъществява своята дейност чрез устойчиви практики, целящи да гарантират постоянен икономически растеж, опазване на околната среда и успешно развитие на обществената сфера.

Като лидер в търговията на едро МЕТРО Кеш енд Кери е част от динамиката на непрекъснатите промени в световен и локален план. МЕТРО вярва, че устойчивостта на развитието в настоящето и в бъдеще могат да бъдат гарантирани само с отговорно поведение. МЕТРО Кеш енд Кери вярва, че дългосрочен икономически растеж може да бъде постигнат, ако компанията следва отговорно поведение към обществото, към своите служители и околната среда. Като част от METRO GROUP компанията работи по развитието на мерки и проекти, насочени към устойчивостта. Визията на МЕТРО Кеш енд Кери за устойчиво развитие определя и това, към което се стреми компанията – да предложи високо качество на живот на своите клиенти, на своите служители и всеки, който изгражда партньорски отношения с компанията, едновременно с това, допринасяйки за защитата на околната среда и обществото, в което живеем.  МЕТРО Кеш енд Кери непрекъснато си поставя високи цели в тези области, за да постига ежедневно по-високи резултати.

МЕТРО Кеш енд Кери ежедневно прилага принципа за устойчиви икономически практики в своя основен бизнес. Компанията взема предвид околната среда и социалните аспекти при всяко свое бизнес решение или процес.  

Нашият ангажимент към устойчивото развитие е в 4 направления:

 • Верига за доставки и продукти;
 •  Управление на енергийните мощности и ресурси;
 • Служители и социални дейности;
 • Ангажираност и далог за решаване на социалните проблеми на пазарите, на които компанията оперира.

Повече информация за корпоративната социална отговорност на МЕТРО Кеш енд Кери Интернешънъл:

http://www.metrogroup.de/en/metro-cash-and-carry/responsibility


МЕТРО Кеш енд Кери България

МЕТРО Кеш енд Кери България съобразява прироитетите си в областта на корпоративната социална отговронст с общата стратегия и политика на METRO GROUP на международно ниво.  В локален и международен план активността ни се свързва с области като „Храна и здраве“, проекти за обучение и квалификация, насърчаване на трансфера на знания; проекти, които насърчават разбирането на други култури, междукултурен диалог и глобализацията; проекти в рамките на публично-частни партньорства, проекти за общностни връзки; устойчиво развитие в производството на храни и опазване на природните ресурси и други. 

МЕТРО Кеш енд Кери България отделя особено внимание на приоритетите “Храна и здраве“, “Образование и обмен“.


Валута на дарение „Храна“

Корпоративната политика за социална отговорност на МЕТРО България в по-голямата си част е свързана с подкрепата на инициативи на НПО, които имат нужда от хранителни продукти, а не толкова от финансови средства. Компанията работи в добро партньорство с организации като Български червен кръст,  Lions Club, Rotaract и Holiday Heroes.  Дългогодишни са партньорствата с двете професионални организации на готвачите у нас – Евроток България и Българска асоциация на професионалните готвачи. Съвместно с Евроток и други партньори МЕТРО Кеш енд Кери България осъществи през 2014 година Европейския ден за здравословно хранене и готвене с деца – над 750 възпитаници на софийски училища се събраха в градината на Гранд хотел София, за да научат повече за здравословното хранене и сами да подготвят храната си.

С подкпрепата на Lions Club МЕТРО България реализира инициатива „Сподели & Помогни“ за събиране на дълготрайни хранителни продукти, които бяха предназначени  за деца, лишени от родителска грижа.  Магазините на МЕТРО и регионалните структури на Lions клуба организираха кампанията в десетки градове в цялата страна. Дарителската акция събра продукти за над 27 000 лв. и близо 1700 лв. в брой. Координираща роля имаше Българската спортна федерация за деца лишени от родителска грижа, която ни помогна при избора на  17 социални дома, на които, съобразно нуждите им, дарихме събраните  продукти. Служители на МЕТРО се включиха като дариха работно време и  закупени от тях стоки.

„Звездите на МЕТРО“

„Звездите на МЕТРО“ е кампания, с която МЕТРО България показва уважението си към своите клиенти от малкия и среден бизнес. Тези компании се изправени пред редица предизвикателства, за да оцелеят и да се развиват. МЕТРО България поставя в светлината на прожектора своите клиенти, героите от малката общност, които правят добрини и подкрепят развитието й. Инициативата се реализира за втора поредна година и обръща внимание  на  човешката същност на бизнеса. В нея може да се включи всеки български предприемач, посвещаващ част от времето си на социални каузи. Историите разказани от нашите клиенти се качват в специален уебсайт, www.metro.bg/stars, а Интернет потребителите гласуват в тяхна подкрепа. Сред първите десет финалисти от онлайн гласуването, компетентно жури избира победителя, който получава финансова подкрепа – както за своя бизнес, така и за каузата, която е подкрепил.

МЕТРО Бизнес симулация

Всяка година МЕТРО Кеш енд Кери България организира специализирано бизнес обучение за студенти от български и международни университети, наречено МЕТРО Бизнес симулация. На игрови принцип студентите имат възможност да влязат в ролята на мениджъри и да разберат как се управляват различните формати магазини. Участниците се класират за програмата след поредица от тестове, които се организират през месец май. По традиция основното обучение се води от проф. д-р Нилс Хьогсдал, работил по създаването на симулацията в Германия. В отборите участват студенти от специалностите „Бизнес администрация“, „Информационни технологии“, „Маркетинг“, „Стопанско управление“, „Психология“ и „Международни икономически отношения“ .  Участниците имат възможност да научат повече за МЕТРО и от срещите си със служители от различни отдели в компанията, които се организират в рамките на симулацията.

МЕТРО и иновациите – Techstars METRO Accelerator

От 2015 година МЕТРО подпомага иновациите в ХоРеКа бизнеса чрез своя Techstars METRO Accelerator. Предприемачи с иновативни проекти в сферата на хотелиерския и хранителния бизнес могат да кандидатстват за менторската програма на МЕТРО и американската компания специализирана в подкрепата на  стартиращи компании, Techstars. В продължение на три месеца основателите на 10-те най-перспективни стартиращи компании преминават през редица обучения, които им помогат да развият бизнеса си. Всеки екип получава финансиране от над 120 хил. евро. В края на акселераторската програма, участниците имат възможност да представят проектите си пред международни инвеститори и лидери от индустрията. Програмата е отворена и за български компании, които вече кандидатстват в нея със свои иновативни проекти.

МЕТРО Кеш енд Кери България – проекти за дуално образование и подготовка на ученици от професионалните училища по туризъм

МЕТРО Кеш енд Кери България се ангажира с участие в стартиралия пилотен проект „Дуално обучение в България“, в рамките на който ученици от професионални гимназии в страната се обучават по дуалната система през последните две години от обучението си (в 11-ти и 12-ти клас). Те ще имат възможност да се обучават в реална работна среда в големи компании, където освен, че ще се учат и ще трупат стаж, ще получават и възнаграждение.

МЕТРО България активно подпомага и образователния процес на своите бъдещи клиенти, възпитаниците на професионалните училища по туризъм в цялата страна, с практики и образователни курсове. В допълнение, освен специализирани обучения и практики, учениците от софийската гимназия по туризъм провеждат в МЕТРО Академия и своя зрелостен изпит.

 

Нашите правила за спонсорство и дарения

МЕТРО Кеш енд Кери България подчинява активността си в областта на корпоративната социална отговорност, даренията и спонсорствата с политиката и стратегията на METRO GROUP на международно ниво.

Чрез спонсорството и даренията METRO GROUP активно стимулира развитието на една здравословна и привлекателна социална среда.  Правилата за спонсорство и дарения уреждат как трябва да бъдат извършвани дарения и спонсорства с оглед на получаване на положителна външна оценка и предотвратяване на злоупотреби с дарения и спонсорства за незаконни цели.

1. Работа и цел на стратегическите дарения и спонсорства

Главната цел на корпоративното спонсорство е нашите дружества в Групата да демонстрират корпоративна социална отговорност и оказване на открито съдействие за нашите бизнес операции и сътрудничество със съответните общности (местни и национални), в които METRO GROUP играе активна роля като добър корпоративен гражданин. Освен това, стратегическите спонсорства и дарения спомагат за подобряването на репутацията на нашата компания.

2. Оперативни критерии при избора на дейности

Ефективното корпоративно спонсориране изисква стратегическа рамка с ясно дефинирани критерии за подбор. Проектите за спонсорство на METRO GROUP трябва:

 • Да съответстват на целевите групи на METRO GROUP
 • Да са приемливи за медиите и публичните акционери
 • Да съответстват на общностите, в които METRO GROUP оперира
 • Да бъдат уникални и лесно разпознаваеми
 • Да позволяват активна намеса и участие
 • Да включват елемент на последователност

3. Фокус спонсорства

Свързаните със спонсорството въпроси са ясно дефинирани и отговарят на стратегиите, съдържанието и ценностите на бизнес операциите на METRO GROUP. Следните фокусни точки важат за спонсорските инициативи:

 •  Храна, здраве, упражнения
 • Проекти за обучение и квалификация, насърчаване на трансфера на знания
 • Проекти, които насърчават разбирането на други култури, междукултурен диалог и глобализацията
 • Проекти в рамките на публично-частни партньорства, проекти за общностни връзки (местни, национални, международни)
 • Проекти за заздравяване на стратегически мрежи с политика, промишленост, търговски сдружения, медии и общество
 • Проекти за заздравяване на познанията за сектора за търговия на дребно и пазарната икономика

4. Фокус- дарения

МETRO GROUP подкрепя благотворителни начинания на международно и локално ниво на хранителни банки и неправителствени организации чрез дарения с храни, човешки ресурси и финансови средства.

METRO GROUP отпуска помощи при бедствия в случаите, когато

 • Дружеството оперира в засегнатия район
 • Глобалният обхват на бедствието е такъв, че еднократното дарение се счита за необходимо

Не се правят дарения на политически партии.

Предлагане на проекти, бюджет и одобрение

МЕТРО Кеш енд Кери България периодично разглежда проекти в областта на дарителството и спонсорството. Поради стеснени бюджетни рамки броят на одобрените проекти не отговаря на амбицията ни за по-щедра ангажираност с предлаганите проекти и каузи. Приоритетни остават проектите, подкрепящи успеха на професионалните ни клиенти, ноещи измерима полза за техния бизнес и планове за развитие.

Предложения можете да изпращате на електронен адрес share@metro.bg.

МЕТРО Кеш енд Кери България ще влезе в контакт с вносители на предложения, които представляват интерес за компанията. Вносителят ще получи конкретен отговор в рамките на 2 седмици от изпращането на предложението.