Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели 9 месеца x 1000 лв.

Опитай късмета си и спечели на мига

Играй през март и спечели голямата награда! Ето как:

1. Ела в МЕТРО.
2. Сканирай своята МЕТРО карта на специалните устройства, разположени в магазина.
3. Участвай за голямата награда: 9 месеца х 1000 лв. за пазаруване в МЕТРО до края на годината!

Можеш да участваш веднъж на ден!
Повече сканирания на картата - по-голям шанс за голяма награда.


С всяко участие в играта през март 2021 г. можеш да спечелиш на момента:

• 20 бонус точки за лоялна програма МЕТРО Плюс+
• Работливи ръце влажни кърпички, 36 бр.
• Tchibo Espresso Milano Style Мляно кафе, 30 г
• Aquarius Лимон и Цинк PET, 400 мл
• Сомат Таблетки за съдомиялна машина, 3х20 г

 

Ако спечелиш дневна награда, можеш да я вземеш от обособените за тази цел места на територията на съответния магазин, а на каса, заедно с взетата награда, да покажеш и предадеш талон на обслужващия касиер.
Снимките на наградите са илюстративни.
Дневните награди могат да варират в различните магазини в зависимост от наличността.

Kiosk_screen_460x300_2021_03

Ако спечелиш бонус точки за от лоялната програма METRO Плюс+, покажи печелившия талон на обслужващия касиер. При сканиране на баркода, бонус точките ще бъдат начислени към баланса на картата ти. Бонус точките могат да бъдат използвани в периода на настоящата активна Лоялна програма за закупуването с отстъпка на продукти от актуалния каталог на лоялната програма METRO Плюс+, който е наличен на www.metroplus.bg. Бонус точките не могат да бъдат разменени за левовата им равностойност.

Ако спечелиш отстъпка, можеш да закупиш артикула на посочената специална цена в периода на валидност на отстъпката. За целта трябва да вземеш продукта от магазина, след което трябва да отидеш на каса с бележката от игралната машина, където трябва да покажеш и предадеш печелившия талон на обслужващия касиер. При сканиране отстъпката се отразява на фактурата на участника.
Възползването от съответната отстъпка е обвързано с покупка.


Актуални отстъпки на определени артикули/брандове за всички МЕТРО магазини, които можеш да спечелиш:
 -40% отстъпка на мултифункционален инструмент чук и брадва 12в1/17в1
В периода 18.03 - 31.03.2021 г. играй за:
-40% отстъпка на
мултифункционален инструмент чук и брадва 12в1/17в1
 -30% отстъпка на Комплект Кана за филтриране на вода Laica Stream с 3 филтъра
В периода 18.03 - 31.03.2021 г. играй за:
-30% отстъпка на
Комплект Кана за филтриране на вода Laica Stream с 3 филтъра

 -50% отстъпка на Tarrington House - Олекотена двулицева завивка 150х200/200х220 см
В периода 18.03 - 31.03.2021 г. играй за:
-50% отстъпка на
Tarrington House - Олекотена двулицева завивка 150х200/200х220 см

 

Възползването от съответната отстъпка е обвързано с покупка.


Виж пълните условия за участие:

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на промоционална игра „Опитай късмета си сега и спечели на мига“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА  
1.1. Настоящите Официални правила („Правилата“) определят начина на провеждане на промоционалната игра „Опитай късмета си сега и спечели на мига“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията между Организатора (посочен по-долу) и Участниците в Играта (съгласно посоченото по-долу определение).
1.2. Играта предоставя възможност за получаването на моментни награди или отстъпки от каталожната цена на определени артикули съгласно механизма за участие, описан в настоящите Правила.
1.3. Правилата се публикуват преди началото на Играта на сайта www.metro.bg и ще бъдат достъпни там през целия период на Играта.
1.4. С участието си в Играта Участниците приемат настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията на Играта.
 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора самостоятелно, като някои от дейностите може да бъдат възлагани на трети лица (както е посочено по-долу). Организаторът осигурява техническите средства за провеждане на Играта, както и отстъпките и предметните награди за печелившите участници.
 
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България в рамките на магазините на Организатора, с изключение на складова база FSD - София („Участващи магазини“).
3.2. Играта се провежда в периода от 1 март до 31 декември 2021 година включително.
 
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. „Участник“ в Играта се нарича всяко физическо лице над 18 години, ползващо валидна МЕТРО клиентска карта, което в периода на Играта изпълни следните условия:
(а) посети някой от Участващите магазини;
(б) сканира своята METRO карта на някоя от машините за участие („Игрова машина“), разположени преди търговската зала и в нея, за да се идентифицира в системата, провери коректността на данните си; и
(в) потвърди участие като приеме изрично настоящите Правила, копие от които ще бъде представено на екрана на Игровата машина.
4.2. Организаторът си запазва правото да не допусне до участие лица, които не са изпълнили условията по точка 4.1 от настоящите Правила.
4.3. Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора или трети лица.
4.4. Всеки Участник може да спечели моментна дневна награда за съответния месец или отстъпки от каталожната цена на определени артикули;
4.6. Всеки Участник може да се регистрира за участие в Играта само веднъж на ден.
4.7. В тегленето на голямата награда за месец март нямат право да участват управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди:

5.1. Моментни награди за месец март 2021г. са:
•    20 бонус ТОЧКИ
•    Работливи ръце влажни кърпички, 36 бр
•    Tchibo Espresso Milano Style Мляно кафе 30г
•    Aquarius Лимон и Цинк PET 400ml
•    Сомат Таблетки за съдомиялна машина 3х20 гр

5.2. Отстъпки на определени артикули/брандове:

Отстъпките за определените артикули  е валидна за период на съответната МЕТРО поща:
Период: 18.03 - 31.03.2021г.

•    40% отстъпка на мултифункционален инструмент чук и брадва 12в1/17в1
•    30% отстъпка на Комплект Кана за филтриране на вода Laica Stream с 3 филтъра
•    50% отстъпка на Tarrington House - Олекотена двулицева завивка 150х200/200х220 см

Възползването от съответната отстъпка е обвързано с покупка

5.3. Голяма (месечна) награда за месец март:
1 брой – 9 (девет) ваучера за пазаруване във всички магазини МЕТРО, всеки на стойност 1000 лева. Обща стойност на наградата 9000 лева. Всеки ваучер може да се ползва в рамките на конкретния месец, за който е предназначен, от Април до Декември 2021 г. Първият ваучер за месец Април е с валидност 90 дни считано от 01.04.2021 г. поради техническото време необходимо за теглене на печеливши и предоставяне на наградата.“
(1 брой за цялата страна)

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. След успешна регистрация софтуерът на Игралната машина определя на момента на случаен принцип дали Участникът печели момента награда, отстъпка от каталожната цена на артикул, уикенд отстъпка или не печели.
6.2. Участникът ще бъде уведомен дали печели чрез съобщение на екрана на Игралната машина. Едновременно с това, Игралната машина разпечатва и талон с баркод на спечелената награда.
6.3. При спечелване на моментна дневна награда Печелившите Участници могат да вземат съответната спечелена дневна награда от обособените за тази цел места на територията на съответния Участващ магазин, след което трябва да отидат на каса с наградата, където трябва да покажат и предадат печелившия талон на обслужващия касиер.

6.4. При спечелване на специална моментна награда Печелившите Участници могат да вземат съответната спечелена награда като покажат и предадат печелившия талон на управител на съответния магазин в който са спечелили наградата и попълнят приемно-предавателен протокол. Управител на съответния магазин ще организира предаването на наградата.
6.5. При спечелване на моментна награда: Бонус точки от Лоялната програма METRO Плюс+, Печелившите Участници могат да добавят допълнителните точки към своята клиентска карта, като за целта трябва да отидат на каса с бележката от Игралната машина, където трябва да покажат и предадат печелившия талон на обслужващия касиер. При сканиране на баркода, бонус точките ще бъдат начислени към баланса на картата на Печелившия клиент. Бонус точките могат да бъдат използвани в периода на настоящата активна Лоялна програма за закупуването с отстъпка на продукти от актуалния каталог на лоялната програма METRO Плюс+, който е наличен на www.metroplus.bg. Бонус точките не могат да бъдат разменени за левовата им равностойност.
6.6. Дневните награди се предоставят в рамките на наличностите от съответните продукти в съответния Участващ магазин, които варират в зависимост от първоначалните нива на зареждане и честотата на печалбите. В случай на техническа грешка, ако Игровата машина издаде талон с код за награда, от която няма наличност в Участващия магазин, печелившият Участник може да избере друга от наличните в магазина дневни награди.
6.7. При спечелване на отстъпка от каталожната цена на артикул или уикенд отстъпка Печелившите Участници могат да закупят артикула на посочената специална цена в периода на валидност на отстъпката. За целта трябва да вземат продукта от Магазина, след което трябва да отидат на каса с бележката от Игралната машина, където трябва да покажат и предадат печелившия талон на обслужващия касиер. При сканиране отстъпката се отразява на фактурата на Участника.
6.8. При успешна дневна регистрация в периода 01 – 31.03.2021г. Участникът автоматично се включва за участие и в тегленето на голямата месечна награда, независимо дали е спечелил дневна награда или не
6.9. Голямата награда ще бъде изтеглена на случаен принцип в присъствието на жури, след края на периода за регистрация (31.03.2021г.), но не по-късно от 05.04.2021 г.
6.10. На случаен принцип чрез специален софтуер ще се изтеглят по 1 (един) печеливш и 1 (един) резервен печеливш за всяка голяма награда.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА
7.1. Клиентския номер на Участника, спечелил голямата награда („Печеливш“), ще бъде обявен не по-късно от 15.04.2021 г., на уебсайта на Организатора www.metro.bg.
7.2. Всички Печеливши ще бъдат уведомени и по телефона на номера, предоставен при регистрация като клиент на Организатора.
7.3. В случай, че в срок до 7 календарни дни след обвяване на Печелившите на сайта на Организатора някой от Печелившите не отговори и не потърси своята награда, се счита, че той се отказва от нея. В този случай Организаторът има право да даде съответната награда на избрания резервен Печеливш, който трябва да заяви желанието си да получи наградата до 7 календарни дни. Ако това не се случи, Организаторът преминава към ново теглене за съответната награда със същите условия.
7.4. Наградата ще бъде връчена на Печелившия след изтеглянето й, в периода 15.04.2021 - 25.04.2021 г. от упълномощен служител на Организатора, в магазина, в който Печелившият се е регистрирал за участие в Играта.
7.5. Печелившият трябва да се яви в съответния магазин с оглед получаването на съответната голяма награда в срок до 25.04.2021 г. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси наградата ще получи следващия Печеливш от списъка с резерви.
7.6. Наградата се получава лично от Печелившия или от негов представител с нарочно нотариално заверено пълномощно. Организаторът не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на награда.Когато Печелившият е юридическо лице, наградата може да бъде получена от представляващия юридическото лице или от негов представител с нарочно нотариално заверено пълномощно.
7.7. За получаването на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Организаторът има право да провери самоличността на Печелившия или съответния представител, като поиска да прегледа личната му карта.
7.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока както и срещу услуги. Не се допуска прехвърлянето на наградата на други лица.
 
РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ
8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това Участниците чрез уебсайта си или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.
8.2. Участник в Играта може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с Организатора по имейл на info@metro.bg или на клиентски номер 0700 100 71 (на стойността на един градски разговор).
 
РАЗДЕЛ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1. Организаторът не носи отговорност за дефекти или забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В такива случаи Организаторът може само да предостави на Печелившия информация за съответния външен партньор и Печелившият е длъжен да се обърне директно към него.
9.2. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.
9.3. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
9.4. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Правила не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Играта.
9.5. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
МЕТРО е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Играта, в съответствие с изискванията на ОРЗД и Закона за защита на личните данни.
Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784  София, България, Длъжностно лице по защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; E-Mail: dpo@metro.bg  
МЕТРО не събира лични данни специално за целите на Играта. За целите на управление на Играта се използват лични данни, които Участниците вече са предоставили при регистрация като клиенти на МЕТРО.
За целите на провеждане на Играта, МЕТРО ще обработва следните лични данни на Участниците: име, фамилия,клиентски номер и телефон за контакт с Печелившите. С цел удостоверяване на самоличността на Печелившите или техните представители, МЕТРО ще обработва личните им данни съдържащи се в личните им карти. Тази обработка е базирана на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона „Приемам“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Играта. МЕТРО няма да предоставя лични данни на трети страни. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.
Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
В допълнение всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията: https://www.cpdp.bg
Връзка с администратора може да бъде осъществена чрез: dpo@metro.bg

РАЗДЕЛ 11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
11.1. Настоящите Правила съставляват пълните общи условия, уреждащи провеждането на Играта и участието в нея. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Правилата, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
11.2. Всички спорове между Организатора и Участниците/Печелившите, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентният съд в гр. София.
11.3. Настоящите Правила важат за целия период на провеждане на Играта, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след актуализиране на софтуера на Игровите машини и публикуването им на уебсайта  на Организатора: www.metro.bg. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.
11.4. Голямата награда е с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.
11.5. Последно изменение на Правилата в сила от   18.03.2021