дуално обучение

МЕТРО България става партньор в дуалното обучение още при навлизането му в България през 2015 г. Това е сравнително нова форма на обучение за нашата страна, за разлика от страни като Швейцария, Германия и Австрия. То дава възможност на гимназисти да прилагат теоретичните си знания в работна среда и да натрупат ценен опит.

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Учениците, които работят и се обучават при нас 

През 2018 година МЕТРО посреща първата си група от 5 ученици, а в момента при нас работят и се обучават 31 ученици. Партнираме си с 6 училища:

 1. Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София
 2. 97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София
 3. Варненска Търговска Гимназия „Георги С. Раковски“, гр. Варна
 4. Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе
 5. Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен
 6. Държавна Финансово Стопанска Гимназия „Интелект“, гр. Плевен

 

Какви са предимствата на дуалното обучение?

 • Придобиване на практически опит и затвърждаване на теоретичните знания – прилагането им в реална работна среда, в международна компания;
 • Работа с квалифицирани и обучени ментори, които да подкрепят и обучават гимназистите;
 • Усвояване на трудови умения и навици;
 • Умения за работа в екип, трудова дисциплина - задължения и отговорности;
 • Трудов договор, на базата на който се изплаща месечно възнаграждение;
 • Социални придобивки като служител на компанията;
 • Трудов стаж;
 • Възможност за реализация и кариерно развитие в компанията;
 • Диплома за завършено образование и свидетелство за професионална квалификация.

 

А ние го подкрепяме, защото:

 • Редуването на практика и теория създава разнообразие за учениците и ги мотивира да усвояват знание и умения по-успешно, виждайки тяхното реално приложение;
 • Спомага за развитието на квалифицирани млади специалисти, готови да започнат работа веднага след завършването на гимназия;
 • То значително намалява безработицата при младежите и така подпомага икономиката в страната.