МЕТРО като работодател

МЕТРО България е най-голямата компания за търговия на едро, която е на българския пазар от 1999 година. Компанията обслужва клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми, и управлява 11 кеш енд кери магазина и 1 снабдителна база в страната.

МЕТРО КАТО РАБОТОДАТЕЛ

В цифри:

 • В МЕТРО България работят повече от 2100 души, от които над 63 % са жени.
 • Над 200 души работят в компанията от самото й влизане в България, вече 22 години. Тях наричаме нашите МЕТРОзаври и разчитаме много на опита им.
 • 66% от ръководителите на отдели са израснали кариерно в компанията. По отношение на най- високите ръководни позиции този процент е 85%. Вярваме в приемствеността и полагаме грижи да развиваме потенциала на нашите хора.

Нашите принципи

Нашите принципи са ключът към изпълнението на корпоративните ни цели. Те задават посока за ежедневната дейност на всички служители в МЕТРО и описват начина, по който бихме искали да работим заедно в компанията. Принципите представляват пет насоки за нашите действия, както и задават максимата на поведенията за всеки човек в МЕТРО. 

Личен пример

Личен пример

 • Даваме пример с поведението си, имаме си доверие и търсим обратна връзка;
 • Вдъхновяваме всеки да дава най-доброто от себе си;
 • Създаваме среда, в която всеки може да изкаже мнението си и да се поучи от грешките си. Насърчаваме личното и кариерното развитие. 
Силата на отношенията

Силата на отношенията

 • Слушаме с внимание и действаме с уважение и разбиране към всеки, за да изградим ползотворни взаимоотношения;
 • Отворени сме към своите колеги, за да създадем връзки и да изградим силни, надеждни и дългосрочни взаимоотношения;
 • Насърчаваме ангажираността и успеха, като създаваме среда, в която всеки се чувства на място. 
Успехът на клиента

Успехът на клиента

 • Работим с ентусиазъм за успеха на своите клиенти;
 • Грижим се за нашите клиенти с желание и готовност да надхвърлим очакванията им;
 • Стремим се да разберем бизнеса на клиентите ни, за да им дадем най-добрите решения навреме. 
Устойчив бизнес

Устойчив бизнес

 • Съзнателно и отговорно балансираме краткосрочните и дългосрочните си цели;
 • Вярваме, че неизменна част от успеха на една устойчива компания в дългосрочен план, е непрекъснатото опазване на всички ресурси;
 • Действаме отговорно и открито, като се стремим към положително влияние върху обществото и околната среда. 
отговорност

Отговорност

 • Поемаме пълна отговорност за своите действия.
 • Търсим подобрения и иновации в начина, по който работим. Не избягваме проблемите и проактивно намираме решения.
 • Поемаме премерени рискове и се учим от грешките си, за да си поставяме нови предизвикателства.