Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Правила и процедури при провеждане на обученията в МЕТРО Академия

1. Пристигане в МЕТРО Академия. Обучаемите влизат в Академията поне 20 мин. преди обявения начален час на курса през Административен Вход на Метро Кеш и Кери или на МЕТРО Академия на бул. Цариградско шосе 7-11 км.; биват посрещани от координатор или готвач от МЕТРО Академия. Следва да преминат през съблекални и хигиенен филтър, преди да преминат в кухненския блок.
2. Професионално облекло.
От Административен Вход участниците преминават в отредените две съблекални, за да облекат професионална униформа включваща: обувки, куртка, престилка и шапка и да оставят в заключващи се шкафове своите дрехи и ценности. МЕТРО Академия предоставя облекло, включено в цената на курса; това са готварски престилка, куртка и шапка. Останалата част до пълна униформа следва да се осигури от курсиста.
3. Санитарно - хигиенни процедури.
В учебната кухня, ресторант или кафетерия се допускат само участници, които са облечени в униформа, със специално предназначени за работа обувки и преминали през хигиенен филтър. В учебните посещения не се допускат участници, ако са във видимо нездраво или нетрезво състояние или под въздействие на опиати. Курсистите е нужно да спазват основните професионални изисквания като чистоплътност, прибрана коса, лек грим, къс маникюр без лак, допустими бижута са годежна/ брачна халка и дребни обеци, с размер диаметър до 1 см; да представят валидна здравна книжка. Курсистите са задължени да ползват готварски ръкавици при обработка на меса и риба, както и при повърхностни наранявания по ръцете.
4. Данни.
Преди започване на обучението всички участници попълват формуляр (Регистрационен формуляр), в който посочват: имената си или наименованието на фирмата, чиито представители са, както и необходимите данни в случай, че обучението се доказва с фактура издадено на юридическо лице; при желание да получават информация от МЕТРО Академия на посочен адрес на електронна поща и телефон за обратна връзка; подпис удостоверяващ достоверността на записаните данни.
5. Работа с уреди и посуда.
Водещия на курса/ готвача на МЕТРО Академия запознава курсистите с разположението на уредите, работата с тях и оборудването в професионалната кухня; провежда инструктаж за безопасност. На всеки работен плот в писмен вид са посочени електрическите и други уреди за работа, които трябва да са налични и при приключване на учебния курс. Замърсените уреди и инструменти се взимат за почистване и се измиват единствено от готвачите на МЕТРО Академия и почистващия персонал.
6. Учебен процес.
По време на обучението курсистите са свободни да задават въпроси по отношение технология, техника на готвене по съответната тема, след задаване на знак към водещия обучението. При непознаване на уредите за работа курсистите задължително се допитват за ползването им до готвачите на МЕТРО Академия.
7. Почистване на работните места и инвентаризация.
След приключване на занятието, курсистите почистват работните места, които са ползвали според инструкциите на готвачите на МЕТРО Академия и посочените от тях препарати.
8. Сертификати. Всеки участник получава, в края на обучението, сертификат удостоверяващ присъствие и знания в конкретната тема, подписан от водещия обучението и ръководител ХоРеКа направление.
9. Напускане на МЕТРО Академия.
След приключване на всички гореизброени дейности, курсиста оставя полученото от МЕТРО Академия работно облекло за пране на съответните места (кошове за пране) и напуска Академията с цивилните си дрехи.
10. Охрана.
Всички учебни помещения в МЕТРО Академия са под видео наблюдение, което осигурява симултанно излъчване на няколко екрана в кухнята и ресторантската част, както и охрана на обекта.