Основи на професия сервитьор-барман

Квалификационен курс за част от професията „Сервитьор-барман“

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА „СЕРВИТЬОР-БАРМАН“

Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
Професия: Код 811080 „Сервитьор-барман“
Специалност: Код 8110801 „ Обслужване на заведения в общественото хранене “

Информация за курса

Форма на обучение: дневна, присъствена
Хорариум: 40 учебни часа
Документ: Успешно завършилите курса участници получават: Удостоверение за професионално обучение по част от професия, одобрено от НАПОО.
Дати на провеждане: от 10.12.2021г. до 14.12.2021г., финален изпит 15.12.2021г.
Краен срок за записване на кандидатите: 06.12.2021г.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да имат навършени 16 години;
  • минимално входящо нио – завършен 10-ти клас / средно обазование
  • медицинско свидетелство, че професията не им е противопоказна

Необходими документи за записване:

  • Копие на лична карта
  • Документ за завършено образование
  • Медицински документ, удостоверяващ здравословно състояние на кандидата и че професията не му е противопоказна (Карта за предварителен медицински преглед)
  • 1 бр. снимка за лични документи
  • Документ за платена такса

Знания, умения и компетентности:
Курсът е разделен на теоретична част и практическа подготовка, като основнa част от обучението са часовете по практика, в които курсистите ще се запознаят и усвоят класически и модерни начини и техники за сервиране и бармаство.
Учебни предмети по тема „ Основи на професия сервитьор-барман“:
1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Организация на работния процес
3. Консултиране и обслужване на гости
4. Посрещане, обслужване, изпращане на гостите и приключване на работния процес
5. Сервиране на кулинарни изделия
6. Сервиране на напитки
7. Подготовка на бара за работа, калкулация на бара и приключване на работния процес на бара
8. Приготвяне и сервиране на коктейли
9. Приготвяне и сервиране на алкалоидни напитки
10. Сомелиерство
11. Сервиране закуски и сладкарски изделия
12. Аранжиране на храна и маса

За регистрация за курса, моля натиснете ТУК
При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на тел.: 02 9762 498 или е-mail: METRO Academy

Имаш въпроси?
Нужна ти е повече информация за събитията в МЕТРО Академия– на линия сме да отговорим!
Свържи се с нас