Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

20 години МЕТРО в България - Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на промоционална игра

 „20-години МЕТРО в България

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА  

1.1. Настоящите Официални правила („Правилата“) определят начина на провеждане на промоционалната игра „20-години МЕТРО в България“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията между Организатора (посочен по-долу) и Участниците в Играта (съгласно посоченото по-долу определение).
1.2. Играта предоставя възможност за получаването на моментни дневни награди и за спечелването на големи месечни награди, съгласно механизма за участие, описан в настоящите Правила.
1.3. Правилата се публикуват преди началото на Играта на сайта www.metro.bg/20 и ще бъдат достъпни там през целия период на Играта.
1.4. С участието си в Играта Участниците приемат настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията на Играта.
 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора самостоятелно, като някой от дейностите може да бъдат възлагани на трети лица (както е посочено по-долу). Организаторът осигурява техническите средства за провеждане на Играта, както и предметните награди за печелившите участници.
 
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България в рамките на магазините на Организатора, с изключение на складова база FSD - София и Слънчев бряг („Участващи магазини“).
3.2. Играта се провежда в периода от 1 март до 31 декември 2019 година включително, като е разделена на месечни периоди.
 
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. „Участник“ в Играта се нарича всяко физическо лице над 18 години, ползващо валидна МЕТРО клиентска карта, което в периода на Играта изпълни следните условия:
(а) посети някой от Участващите магазини;
(б) сканира своята METRO карта на някоя от машините за участие („Игрова машина“), разположени преди търговската зала и в нея, за да се идентифицира в системата, провери коректността на данните си; и
(в) потвърди участие като приеме изрично настоящите Правила, копие от които ще бъде представено на екрана на Игровата машина.
4.2. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца).
4.3. Организаторът си запазва правото да не допусне до участие лица, които не са изпълнили условията по точка 4.1 от настоящите Правила.
4.4. Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора или трети лица.
4.5. Всеки Участник може да се регистрира за участие в Играта само веднъж на ден.
 
РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди:


6.1. Дневни награди за месец  септември: 

•    Persil Power Gel Deep Clean, sachet 75 мл
•    Крекери GEPI с риган и босилек, 98 г
•    Първомай Домашна лютеница, 290 г
•    Rexona Mini Stick Aloe Vera Fresh, 10 мл
•    Rexona Mini Stick Cotton Dry, 10 мл
•    MAMA'S Айвар лют, 200 г
•    MAMA'S Малиджано люто, 200 г
•    AdeZ Awesome Oat Strawberry & Banana, 250 мл
•    AdeZ Courageous Coconut & Berry, 250 мл
•    Сладолед  Mercer’s Шоколад и каберне, 73 г
•    Сладолед  Mercer’s Червена малина и шардоне, 73 г
•    Сладолед  Mercer’s Пенливо вино и лимонови кори, 73 г
•    Брандирани торбички "20 години МЕТРО"
•    Брандирана чаша Coffee mug "20 години МЕТРО"
•    Брандирана надуваема плажна топка "20 години МЕТРО"

6.2. Големи (месечни) награди за месец септември:

•     MACBOOK PRO 13”TOUCH BAR
13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology;
2560-by-1600 native resolution at 227 pixels 1.4GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.9GHz
256GB SSD
8GB of 2133MHz LPDDR3 onboard memory
Intel Iris Plus Graphics 645
(1 брой за цялата страна)


•     МУЛТИКУКЪР PHILIPS 4731
-    19+ предварително зададени програми
-    Функция за поетапно готвене
-    3D функция за нагряване
-    24-часов таймер за предварителна настройка
(1 брой на Участващ магазин, общо 11 броя)


•    Ваучер за вечеря или нощувка на стойност 100 лв. с ДДС, който може да се използва през месец октомври в следните обекти:
(4 броя на Участващ магазин, общо 44 броя)

 
 Магазин  Име на обект

Стара Загора

Ресторант и пицария "Царя 65"

Стара Загора

Ресторант и пицария "Царя 65"

Стара Загора

Ресторант и пицария "Царя 65"

Стара Загора

Ресторант и пицария "Царя 65"

Плевен

Ресторант Будапеща

Плевен

Ресторант Топ Тейбъл

Плевен

Механа "Воденицата"

Плевен

Ресторант Корона

София 2

Ресторант Пета база

София 2 Пицария Джоя
София 2

Пицария и ресторант Ралица

София 2

CLEO BAR & DINNER

Велико Търново

Ресторант Бианко

Велико Търново

Ресторант Бианко

Велико Търново

Ресторант Бианко

Велико Търново

Ресторант Бианко

Благоевград

"Верде"

Благоевград

"Фрейм"

Благоевград

"Шери"

Благоевград

"Арена парк"

Пловдив 1

Ресторант На реката Джъмп

Пловдив 1

Ресторант Ноте ди Вино

Пловдив 1

Бирария Йегерхоф

Пловдив 1

Бирария Йегерхоф

София 1

Ресторант Корсо

София 1

Ресторант Корсо

София 1

Ресторант Жасмин

София 1

Ресторант Жасмин

Варна

"Di Wine"

Варна

"Di Wine"

Варна

"Di Wine"

Варна

"Di Wine"

Пловдив Марица

Ресторант Ла Долче Вита

Пловдив Марица

Ресторант Ла Долче Вита

Пловдив Марица

Ресторант Ла Долче Вита

Пловдив Марица

Ресторант Ла Долче Вита

Бургас

Ресторант Инканто

Бургас

Ресторант Норма

Бургас

Ресторант Даляна

Бургас

Ресторант Ла Веранда

Русе

Пицария "Гарибалди"

Русе

Пицария "Гарибалди"

Русе

Ресторант "Интрига"

Русе

Ресторант "Интрига"

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. След успешна регистрация софтуерът на Игралната машина определя на момента на случаен принцип дали Участникът печели дневна награда или не.
6.2. Участникът ще бъде уведомен дали печели или не дневна награда чрез съобщение на екрана на Игралната машина. Едновременно с това, Игралната машина разпечатва и талон с баркод на спечелената награда.
6.3. Печелившите Участници могат да вземат съответната спечелена дневна награда от обособените за тази цел места на територията на съответния Участващ магазин, след което трябва да отидат на каса с наградата, където трябва да покажат и предадат печелившия талон на обслужващия касиер.
6.4. Дневните награди се предоставят в рамките на наличностите от съответните продукти в съответния Участващ магазин, които варират в зависимост от първоначалните нива на зареждане и честотата на печалбите. В случай на техническа грешка, ако Игровата машина издаде талон с код за награда, от която няма наличност в Участващия магазин, печелившият Участник може да избере друга от наличните в магазина дневни награди.
6.5. При успешна дневна регистрация Участникът автоматично се включва за участие и в тегленето на големите месечни награди, независимо дали е спечелил дневна награда или не.
6.6. Големите награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип в присъствието на нотариус. след края на периода за регистрация за съответния месец (за септември - 30.08.2019г.), но не по-късно от 18.10.2019 г.
6.7. На случаен принцип чрез специален софтуер ще се изтеглят по 1 (един) печеливш и 1 (един) резервен печеливш за всяка голяма награда.
 
РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ

7.1. Клиентските номера на Участниците, спечелили някоя от големите награди („Печеливши“), ще бъдат обявени не по-късно от 21.10.2019 г., на уебсайта на Организатора www.metro.bg/20.
7.2. Всички Печеливши ще бъдат уведомени и по телефона на номера, предоставен при регистрация като клиент на Организатора.
7.3. В случай, че в срок до 7 календарни дни след обвяване на Печелившите на сайта на Организатора някой от Печелившите не отговори и не потърси своята награда, се счита, че той се отказва от нея. В този случай Организаторът има право да даде съответната награда на избрания резервен Печеливш, който трябва да заяви желанието си да получи наградата до 7 календарни дни. Ако това не се случи, Организаторът преминава към ново теглене за съответната награда със същите условия.
7.4. Наградата ще бъде връчена на Печелившия след изтеглянето й, в периода 14.10.2019-31.10.2019 г. от упълномощен служител на Организатора, в магазина, в който Печелившият се е регистрирал за участие в Играта.
7.5. Печелившият трябва да се яви в съответния магазин с оглед получаването на съответната голяма награда в срок до 31.10.2019 г. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси наградата ще получи следващия Печеливш от списъка с резерви.
7.6. Наградата се получава лично от Печелившия или от негов представител с нарочно нотариално заверено пълномощно. Организаторът не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на награда.
7.7. За получаването на наградите се подписва приемо-предавателен протокол. Организаторът има право да провери самоличността на Печелившия или съответния представител, като поиска да прегледа личната му карта.
7.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока както и срещу услуги. Не се допуска прехвърлянето на наградата на други лица.
 
РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това Участниците чрез уебсайта си или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.
8.2. Участник в Играта може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с Организатора по имейл на info@metro.bg или на клиентски номер 0700 100 71 (на стойността на един градски разговор).
 
РАЗДЕЛ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за дефекти или забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В такива случаи Организаторът може само да предостави на Печелившия информация за съответния външен партньор и Печелившият е длъжен да се обърне директно към него.
9.2. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.
9.3. Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта www.metro.bg/20 и възможността за проверка на резултатите от тегленето на големите награди в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
9.4. При възникване на технически проблеми в интернет сайта www.metro.bg/20 обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.
9.5. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Правила не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Играта.
9.6. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
 
РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите Правила съставляват пълните общи условия, уреждащи провеждането на Играта и участието в нея. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Правилата, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
10.2. Всички спорове между Организатора и Участниците/Печелившите, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентният съд в гр. София.
10.3. Настоящите Правила важат за целия период на провеждане на Играта, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след актуализиране на софтуера на Игровите машини и публикуването им на уебсайта  на Организатора: www.metro.bg. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.
10.4. Последно изменение на Правилата в сила от 01.09.2019 г.