Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

20 години МЕТРО в България - Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на промоционална игра

„20 години МЕТРО в България

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА 

1.1. Настоящите Официални правила („Правилата“) определят начина на провеждане на промоционалната игра „20 години МЕТРО в България“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията между Организатора (посочен по-долу) и Участниците в Играта (съгласно посоченото по-долу определение).

1.2. Играта предоставя възможност за получаването на моментни дневни награди и за спечелването на големи месечни награди, съгласно механизма за участие, описан в настоящите Правила.

1.3. Правилата се публикуват преди началото на Играта на сайта www.metro.bg/20 и ще бъдат достъпни там през целия период на Играта.

1.4. С участието си в Играта Участниците приемат настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията на Играта.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Играта се организира и провежда от Организатора самостоятелно, като някой от дейностите може да бъдат възлагани на трети лица (както е посочено по-долу). Организаторът осигурява техническите средства за провеждане на Играта, както и предметните награди за печелившите участници.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България в рамките на магазините на Организатора, с изключение на складова база FSD - София и Слънчев бряг („Участващи магазини“).

3.2. Играта се провежда в периода от 1 март до 31 декември 2019 година включително, като е разделена на месечни периоди.

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. „Участник“ в Играта се нарича всяко физическо лице над 18 години, ползващо валидна МЕТРО клиентска карта, което в периода на Играта изпълни следните условия:

(а) посети някой от Участващите магазини;

(б) сканира своята METRO карта на някоя от машините за участие („Игрова машина“), разположени преди търговската зала и в нея, за да се идентифицира в системата, провери коректността на данните си; и

(в) потвърди участие като приеме изрично настоящите Правила, копие от които ще бъде представено на екрана на Игровата машина.

4.2. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца).

4.3. Организаторът си запазва правото да не допусне до участие лица, които не са изпълнили условията по точка 4.1 от настоящите Правила.

4.4. Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора или трети лица.

4.5. Всеки Участник може да се регистрира за участие в Играта само веднъж на ден.

 

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди:

6.1. Дневни награди за месец март

- 0.5Л СТ.ЧАЙ FUZE TEA МАН/ЛАЙКА

- 100Г БИСКВ.7 DAYS MINI КАКАО

- 45ГР ОРЕХОВКА

- 90ГР МЕДЕН ЛИНДЗЕР

- 0.5Л МИНЕРАЛНА ВОДА ДЕВИН

- 140Г ТОП СИРЕНЕ PRESIDEN НАТУР

- Чаши Pernod                                           

- 400МЛ Т.САПУН ТEO MILK ДАЛИЯ

- 100ГР САПУН TEO MILK ДАЛИЯ

- 36 ГР. ВАФЛИ МОРЕНИ

- МАСКА ЗА СЪН DORMEO

- БРАНДИРАНИ ТОРБИЧКИ"20 ГОДИНИ МЕТРО"

6.2. Големи (месечни) награди за месец март:

- Едностаен апартамент в комплекс Голдън Хермес в к.к Слънчев Бряг (гр. Несебър) (1 брой за всички Участващи магазини)

- Ваучер за вечеря или нощувка през месец април (4 броя на Участващ магазин, общо 44 броя:

 

Магазин

Име на обект

Награда

Бургас

х-л "Аква"

Нощувка

Бургас

верига р-ти "Инканто"

Вечеря

Бургас

х-л "Свети Георги"

Нощувка

Бургас

пицария "Гранд Италия"

Вечеря

Варна

"Годзила"

Вечеря

Варна

"Годзила"

Вечеря

Варна

"Годзила"

Вечеря

Варна

"Годзила"

Вечеря

Велико Търново

Ресторант "Бианко"

Вечеря

Велико Търново

Ресторант "Бианко"

Вечеря

Велико Търново

Ресторант "Бианко"

Вечеря

Велико Търново

Ресторант "Бианко"

Вечеря

Плевен

Пицария "Наполи"

Вечеря

Плевен

Хотел "Балкан"

Нощувка

Плевен

Хотел "Дипломат"

Нощувка

Плевен

Ресторант "Будапеща"

Вечеря

Пловдив - 2

р-т "КУХНЯ"

Вечеря

Пловдив - 2

р-т "КУХНЯ"

Вечеря

Пловдив - 2

р-т "ДОЛЧЕ ВИТА"

Вечеря

Пловдив - 2

р-т "ДОЛЧЕ ВИТА"

Вечеря

Пловдив - 1

ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ

Нощувка

Пловдив - 1

Р-Т МЕМОРИ

Вечеря

Пловдив - 1

БИРАРИЯ ЙЕГЕРХОФ

Вечеря

Пловдив - 1

Х-Л ЧИНАРА

Нощувка

Русе

The river restaurant

Вечеря

Русе

The river restaurant

Вечеря

Русе

City house restaurant

Вечеря

Русе

City house restaurant

Вечеря

София - 2

Пицария "Джоя"

Вечеря

София - 2

Пицария "Винарната"

Вечеря 

София - 2

Ресторант "Патладжан"

Вечеря

София - 2

БИРАРИЯ ''РАЛИЦА''

Вечеря

Стара Загора

Мидалидаре Естейт

Вечеря

Стара Загора

Мидалидаре Естейт

Вечеря

Стара Загора

р-нт Виенто

Вечеря

Стара Загора

р-нт Виенто

Вечеря

Благоевград

ХОТЕЛ ЕЗЕРЕЦ

Вечеря

Благоевград

РЕСТОРАНТ КАРДИНАЛ

Вечеря

Благоевград

РЕСТОРАНТ ДИВА

Вечеря

София - 1

Лебеда

Вечеря

София - 1

Корсо

Вечеря

София - 1

Рустико

Вечеря

София - 1

Малееви

Вечеря


- Смартфон
Samsung Galaxy S9 Plus, 64 GB (1 брой на Участващ магазин, общо 11 броя)

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. След успешна регистрация софтуерът на Игралната машина определя на момента на случаен принцип дали Участникът печели дневна награда или не.

6.2. Участникът ще бъде уведомен дали печели или не дневна награда чрез съобщение на екрана на Игралната машина. Едновременно с това, Игралната машина разпечатва и талон с баркод на спечелената награда.

6.3. Печелившите Участници могат да вземат съответната спечелена дневна награда от обособените за тази цел места на територията на съответния Участващ магазин, след което трябва да отидат на каса с наградата, където трябва да покажат и предадат печелившия талон на обслужващия касиер.

6.4. При успешна дневна регистрация Участникът автоматично се включва за участие и в тегленето на големите месечни награди, независимо дали е спечелил дневна награда или не.

6.5. Големите награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип в присъствието на нотариус. след края на периода за регистрация за съответния месец (31.03.2019г.), но не по-късно от 17.04.2019 г.

6.6. На случаен принцип чрез специален софтуер ще се изтеглят по 1 (един) печеливш и 1 (един) резервен печеливш за всяка голяма награда.

 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ

7.1. Клиентските номера на Участниците, спечелили някоя от големите награди („Печеливши“), ще бъдат обявени не по-късно от 17.04.2019 г., на уебсайта на Организатора www.metro.bg/20.

7.2. Всички Печеливши ще бъдат уведомени и по телефона на номера, предоставен при регистрация като клиент на Организатора.

7.3. В случай, че в срок до 7 календарни дни след обвяване на Печелившите на сайта на Организатора някой от Печелившите не отговори и не потърси своята награда, се счита, че той се отказва от нея. В този случай Организаторът има право да даде съответната награда на избрания резервен Печеливш, който трябва да заяви желанието си да получи наградата до 7 календарни дни. Ако това не се случи, Организаторът преминава към ново теглене за съответната награда със същите условия.

7.4. Наградата ще бъде връчена на Печелившия след изтеглянето й, в периода 08.04.2018-17.04.2018 г. от упълномощен служител на Организатора, в магазина, в който Печелившият се е регистрирал за участие в Играта.

7.5. Печелившият трябва да се яви в съответния магазин с оглед получаването на съответната голяма награда в срок до 30.04.2019 г. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси наградата ще получи следващия Печеливш от списъка с резерви.

7.6. Наградата се получава лично от Печелившия или от негов представител с нарочно нотариално заверено пълномощно. Организаторът не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на награда.

7.7. За получаването на наградите се подписва приемо-предавателен протокол. Организаторът има право да провери самоличността на Печелившия или съответния представител, като поиска да прегледа личната му карта.

7.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока както и срещу услуги. Не се допуска прехвърлянето на наградата на други лица.

 

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това Участниците чрез уебсайта си или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

8.2. Участник в Играта може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с Организатора по имейл на info@metro.bg или на клиентски номер 07000 100 71 (на стойността на един градски разговор).

 

РАЗДЕЛ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за дефекти или забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В такива случаи Организаторът може само да предостави на Печелившия информация за съответния външен партньор и Печелившият е длъжен да се обърне директно към него.

9.2. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

9.3. Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта www.metro.bg/20 и възможността за проверка на резултатите от тегленето на големите награди в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.4. При възникване на технически проблеми в интернет сайта www.metro.bg/20 обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.

9.5. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Правила не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Играта.

9.6. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

 

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите Правила съставляват пълните общи условия, уреждащи провеждането на Играта и участието в нея. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Правилата, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.2. Всички спорове между Организатора и Участниците/Печелившите, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентният съд в гр. София.

10.3. Настоящите Правила влизат в сила на 01.03.2019 г. и важат за целия период на провеждане на Играта, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след актуализиране на софтуера на Игровите машини и публикуването им на уебсайта на Организатора: www.metro.bg. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.