Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Печеливши от игрите на МЕТРО

Печеливши в кампанията „Пълна кошница с късмет“:

Пълна кошница с късмет

Първи ден:

АНТОНИ АСЕНОВ СТОЯНОВ (клиентски номер 146109) - печели кафе машина

ОРЛИН ИВАНОВ СТЕФАНОВ (клиентски номер 72572) - печели телевизор

Антони Асенов Стоянов


Втори ден:

МЕЛИХА МЕХМЕД АХМЕД (клиентски номер 102218) -  печели телевизор

ДАНИЕЛ МИЛЕ БОШКОВИЧ (клиентски номер 259015) -  печели кафе машина

Трети ден:

АНТОАНЕТА КОЛЕВА ИВАНОВА (клиентски номер 54917) - печели телевизор

РАДОСТИНА ЕНЕВА ТЕНЕВА (клиентски номер 286780) - печели кафе машина

АНТОАНЕТА КОЛЕВА ИВАНОВА
Радостина Тенева

Четвърти ден:

МАРИЗЕЛА ХАНАК  (клиентски номер 462793) - печели телевизор

ЗДРАВКО ПЕТКОВ РАДУЛОВ АДВ. (клиентски номер 83446) - печели кафе машина 

Маризела Ханак

Пети ден:

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДРАГИЙСКА (клиентски номер 56914) - печели телевизор

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ (клиентски номер 44330) - печели кафе машина 

Шести ден:

КРЪСТЬО ИВАНОВ ГЕРГОВ (клиентски номер 133817) - печели телевизор

ПАВЛИНА ЖЕЛЕВА ГЕГОВА (клиентски номер 48347) - печели кафе машина

Павлина Желева Гегова