Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Печеливши от игрите на МЕТРО

Печеливши в кампанията „Пълна кошница с късмет“:

Пълна кошница с късмет

Първи ден:

АРТУР ВИКТОРОВИЧ БОРЦОВ (клиентски номер 142346) - печели телевизор 

ТАНЯ БЛАГОЕВА ИВАНОВА (клиентски номер 119545) - печели лаптоп

Таня Благоева Иванова

Втори ден:

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА САВОВА  (клиентски номер 378017) -  печели телевизор

ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА  (клиентски номер 226113) -  печели лаптоп

 

Емилия Асенова Савова
Валентина Асенова Георгиева

Трети ден:

ИВАНКА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА  (клиентски номер 138873) -  печели телевизор

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ  (клиентски номер 321030) -  печели лаптоп


Иванка Венциславова Георгиева
Красимир Георгиев Станков

Четвърти ден:

НИКОЛА ЯНЕВ ГЕРМАНОВ (клиентски номер 177021) -  печели телевизор

ЯВОР СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ (клиентски номер 236450) -  печели лаптоп

Явор Стоянов Бояджиев

Пети ден:

ЕМИЛИЯ СТОИЛОВА ЗАИМОВА (клиентски номер 143994) -  печели телевизор

ХРИСТО МИТЕВ МИТЕВ (клиентски номер 073004) -  печели лаптоп

Емилия Стоилова Заимова

Шести ден:

ТАНЯ ГИЧЕВА ПЕНЕВА (клиентски номер 072968) - печели телевизор

СТЕФАН АТАНАСОВ ГРИГОРОВ (клиентски номер 167008) - печели лаптоп

Таня Гичева Пенева