Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Спечели с Pampers в МЕТРО

Спечели с Pampers в МЕТРО

Купувай Pampers от МЕТРО в периода 15.11.2018-13.02.2019 и можеш да спечелиш страхотни награди!

Как да участваш:

-    регистрирай се еднократно във формата по-долу;
-    купи продукти Pampers на обща стойност 50 или 100 лв. с ДДС, еднократно или с натрупване, в рамките на 1 месец.
Награди:
-    Ниво 1: Дрънкалка – получаваш сигурна награда, ако се регистрираш и направиш покупки на продукти Pampers на стойност поне 50 лв. в рамките на 1 месец.
-    Ниво 2: Раница – получаваш сигурна награда, ако се регистрираш и направиш покупки на продукти Pampers на стойност поне 100 лв. в рамките на 1 месец.
-    Голяма награда: Ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност 300 лв. с ДДС – участват в теглене всички, които са се регистрирали в кампанията за което и да е от двете нива на награди през целия период на играта.

Периоди, през които се засичат направените покупки на продукти Pampers, с цел определяне на печелившите участници за ниво 1 и 2 на наградите:
от 15.11.2018 до 15.12.2018
от 16.12.2018 до 15.01.2019
от 16.01.2019 до 13.02.2019

Включи се сега:


Форма за участие

*
*
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: 3598XXXXXXXX
*
Адресът ще бъде използван само за целите на кампанията, а именно, за доставка на награда, при евентуално спечелена такава. Потребителят носи отговорност за неправилно попълнен, непълен или неточен адрес.
*
Въведете първите 8 цифри от клиентския си номер слято, без други символи. Вижте пример по-долу.
*
Съгласен съм с общите условия на кампанията:
 
Captcha

 
*

 

Ето как да въведете клиентския си номер:

Ето как да въведете клиентския си номер:

Общи условия и правила за провеждане на
национална лоялна кампания на Pampers в „Метро България“


Член 1. Организатори и официални правила за участие в лоялна кампания

 (1) Лоялната кампания на продукти с марка Pampers в Метро, наричана по-нататък в текста „Лоялна кампания”, се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД, ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, бул. „Янко Сакъзов” 14 (наричан по-нататък в текста „Организатор”) от името и за сметка на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161.
(2) С участието си в лоялната кампания участниците безусловно приемат настоящите условия (наричани нататък в текста „Официални правила” или „Условията”) и се съгласяват да ги спазват.
(3) Официалните правила са достъпни за всяко заинтересовано лице в периода на лоялната кампания на следния уебсайт: http://www.metro.bg/Pampers, както и на „Информация“ във всеки от участващите магазини.
(4) Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени по начина, по който са оповестени и настоящите правила.
(5) Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на лоялната кампанията

(1) Лоялната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „Метро Кеш енд Кери“ – пълният списък на участващите магазини е посочен в чл. 4 (2) в настоящите правила.
(2) Лоялната кампания стартира на 15.11.2018 г. и приключва на 13.02.2019 г.
(3) След приключването на лоялната кампания участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът и Метро не носят отговорност и нямат по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че лоялната кампания все още продължава. Организаторите и Метро потвърждават, че лоялната кампания започва на 15.11.2018 г. и приключва на 13.02.2019 г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали, оповестяващи лоялната кампания, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

Член 3. Право на участие

 (1) В лоялната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене в Република България, на възраст над 18 години към датата на стартиране на лоялната кампания, съответно 15.11.2018 г. и изпълнили условията, посочени в чл. 4 по-долу.
(2) Всеки един участник има право да участва само за 1 награда от ниво на месец, съответстващо на броя покупки отговарящи на условието в чл. 4 (1).
(3) В лоялната кампания нямат право да участват служители на Организатора, на „Проктър и Гембъл” ЕООД и на Метро, както и членове на техните семейства по права и съребрена линия (до първа степен).

Член 4. Механизъм на Кампанията:

(1) Всеки желаещ да участва трябва да изпълни следното:
За ниво 1 и награда дрънкалка:
i. да закупи продукти с марка Pampers, без значение от вида и разфасовката, на обща стойност 50 лв. с ДДС еднократно или с натрупване в рамките на 1 месец.
ii. да се регистрира в онлайн сайта на Метро на адрес https://www.metro.bg/Pampers, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.
За ниво 2 и награда раница:
i. да закупи продукти с марка Pampers, без значение от вида и разфасовката, на обща стойност 100 лв. с ДДС еднократно или с натрупване в рамките на 1 месец.
ii. да се регистрира в онлайн сайта на Метро на адрес https://www.metro.bg/Pampers, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.
За участие в томбола за голямата награда след края на лоялната кампания:
i. Всички участници, включили се в лоялната кампания и участващи за което и да е от двете нива, описани в чл. 4 (1) по-горе, ще бъдат включени автоматично в томбола за
теглене на ваучер за пазаруване в магазини Метро Кеш енд Кери на обща стойност 300 лв. с ДДС.
(2) В лоялната кампанията участват следните 11 магазина „Метро Кеш енд Кери“ на територията на Република България:

 • Метро София 1, бул. Цариградско шосе 7-11 км.
 • Метро София 2, бул. Европа 182
 • Метро Пловдив 1, бул. Санкт Петербург 135
 • Метро Пловдив 2, ул. Костиевска 1
 • Метро Стара Загора, ул. Хрищиян Войвода 30
 • Метро Бургас, бул. Стефан Стамболов 103
 • Метро Варна, кв. Владиславово, ул. Западна обиколна
 • Метро Велико Търново, бул. България 78
 • Метро Русе, ул. 3-ти март 60
 • Метро Плевен, ул. Метро 11
 • Метро Благоевград, ул. Зеленодолско шосе 17

Член 5. Награди – видове, количество и валидиране на участията:

(1) Наградите са общо:
i. Ниво 1, дрънкалки с различен дизайн (според наличността): 2 500 броя.
ii. Ниво 2, раници: 1 500 броя.
iii. Томбола, ваучер за пазаруване в „Метро Кеш енд Кери“ на стойност 300 лв.: 1 брой.
(2) Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното в член 5 (1). В случай че някоя от наградите бъде изчерпана, Организаторът публично ще уповести това по начина, по който са оповестени и настоящите правила
(3) Повече информация за лоялната кампанията можете да намерите на гише „Информация” в участващите магазини или на следната уеб страница: https://www.metro.bg/Pampers.
(4) Всеки месец, на 16-то число от месеца, верига магазини „Метро Кеш енд Кери“ ще изпраща на Организатора всички регистрации за двете нива. Организаторът ще изпраща наградите в срок от 1 месец след получаване на списъка от Метро.
i. В случай че куриерската компания не може да се свърже с участника поради: изключен телефон, липса на връзка или не получава отговор след три последователни позвънявания в рамките на три работни дни, Организаторът ще информира участника посредством текстово съобщение, в случай че това е възможно, че губи право на наградата си.
(5) Томболата за спечелване на ваучер за пазаруване в магазини „Метро Кеш енд Кери“ на стойност 300 лв. с ДДС ще бъде изтеглена до 14 работни дни след края на лоялната кампания в централния офис на Метро. Организаторът ще изтегли 1 печеливш и 5 резерви.
i. В рамките на 1 седмица след тегленето на томболата Организаторът ще се свърже с печелившия, за да валидира неговото участие.
ii. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първата резерва от списъка с печеливши.
(6) Всеки участник, независимо от броя участия, може да спечели само една награда от всяко ниво на месец, т.е. една дрънкалка и/ или една раница.

Член 6. Награди – доставка:

(1) Наградите ще бъдат доставени по куриер до 1 месец след изтегляне на участника, до адрес даден от участника и за сметка на Организатора.
(2) Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. При получаване на наградата участниците следва да предоставят документ за самоличност. При невъзможност на
участника лично да получи наградата си, той може да упълномощи за получаването й трето лице, което да я получи срещу предоставяне на изрично пълномощно или предварително предупреждение, изпратено на Организатора.
(3) Участниците не могат да разменят или заменят спечелената награда с паричната й равностойност или да я заменят с други подобни продукти.
(4) Лоялната кампания се организира, провежда и финансира от „ДНК Глобъл Груп” ЕООД за сметка и от името на „Проктър и Гембъл България“ ЕООД. Производителите, вносителите и доставчиците на наградите не спонсорират промоцията.

Член 7. Награди – данъци и такси

(1) Всички награди в ниво 1 и ниво 2 са на единична стойност под 30 лв. без ДДС, а именно: дрънкалката е на стойност 4,99 лв. с ДДС, а раницата – 9.17 лв. с ДДС.
(2) С включването си в лоялната кампания участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица и се задължава да декларира дохода от наградата от томболата, ваучер за пазаруване в магазини „Метро Кеш енд Кери“ на стойност 300 лв. с ДДС, в случай че спечели.
(3) Организаторът на лоялната кампания не носи отговорност, за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганата награда от томболата, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на лоялната кампания.
(4) Организаторът се задължава да осигури и представи на печелившите участници документ, удостоверяващ стойността на наградата от томболата, с цел изпълнението на задълженията им съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Член 8. Прекратяване на лоялната кампания преди официалния краен срок

(1) Лоялната кампания може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства или при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено по същия начин, както първоначалното й обявяване.
Член 8. Съдебни спорове и приложимо законодателство
(1) Евентуално възникнали спорове между Организатора и/ или Метро, от една страна, и участник, от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София съобразно приложимото българско законодателство.
(2) Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство.

Член 9. Отговорности

(1) Организаторът имат правото да предприеме необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази лоялна кампания. В тези случаи Организаторът имат право да дисквалифицира участник, извършил посочените действия. В случай че участник се опита да повлияе или улесни спечелването на награда, Организаторът имат правото да търси по съдебен ред правата си въз основа на наличните доказателства.
(2) Организаторът и Метро не носят отговорност за загубени от клиента фактури, удостоверяващи участието им и размерът на покупката.
(3) Организаторът и лицата, свързани с провеждането на лоялната кампания с предметни награди, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

Член 10. Защита и съхранение на личните данни

(1) Данни за администратора на лични данни и на лицето за контакт:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричано за кратко „МЕТРО“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, е администратор съгласно Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и следователно е отговорно за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.
Длъжностно лице за защита на личните данни:
Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД,бул. Цариградско шосе 7- 11 км, 1784 София, България, Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 2 9762 372; e-mail: dpo@metro.bg
(2) С включването си в Лоялната кампания всеки участник потвърждава, че е запознат с нейните Общи условия описани по-горе и се съгласява личните му данни, описани по- долу, да бъдат използвани за целите на Лоялната кампания.
Цел – целта на обработването на личните данни на участниците в Лоялната кампания е определяне на печеливши по безспорен начин, оповестяване на резултатите от нея, предоставяне на награди, както и за целите на маркетинга
(3) Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

 • Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Лоялната кампания:
  Организаторът обработва следните лични данни на всички участници - име, фамилия, електронна поща, адрес и телефон за контакт, въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично.
 • Лични данни, събирани и обработвани във връзка с излъчването на печеливш:
  Организаторът обработва следните лични данни на печелившите участници - име, фамилия, адрес, единен граждански номер (ЕГН) въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично

(4) Вашите лични данни се разкриват на следните получатели:
Национална Агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 30 лв. (с ДДС) и спазване на изискванията на приложимото законодателство.
„ДНК Глобъл Груп“ ЕООД – с оглед предоставяне на наградите на участниците отговарящи на условията по- горе за получаване на награда
С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Лоялната кампания, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица
(5) Срокове за обработване/ заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в Лоялната кампанията ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Лоялната кампания.
Личните данни, необходими за деклариране на голямата награда – име, фамилия и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
(6) Права на субектите на данни (Участници)
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.