Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Общи условия и права за ползване

Лични данни

Клиентски данни

Посещавайки www.metro.bg, Вие се съгласявате данните Ви да бъдат съхранени и обработвани с цел оптимизиране на нашата Интернет страница и цялостно подобряване на услугите, които предоставяме.
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД няма да предоставя данните, събрани при клиентски посещения на Интернет страницата www.metro.bg на трети лица.

Събиране на данните

Както повечето уеб сайтове, и ние автоматично събираме определена информация и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи(IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни. Данните, които събираме, служат за оптимизация на нашия уебсайт, както и на нашите промоционални оферти, които комуникираме към Вас.  Вашите лични данни съхраняваме само и единствено тогава, когато са съществено необходими за изпълнението на дадена услуга от наша страна – регистрация в уебсайта, запитване, кандидатстване за работа или други.

Електронен бюлетин

В някои наши електронни бюлетини използваме "препращащи URL адреси", свързани със съдържание на интернет страницата на www.metro.bg.  Когато потребителите кликнат върху някой от тези URL адреси, те минават през отделен уеб сървър, преди да стигнат до съответната страница на нашия уебсайт. Ние проследяваме тези данни, за да установим интереса към определени теми и да измерим ефективността на комуникацията с клиентите си. Ако предпочитате да не бъдете проследявани по този начин, не трябва да кликвате върху текстовите или графични връзки в електронните съобщения.

„Cookies“ (бисквитки)

С цел улеснение при посещенията Ви на сайта, използваме т.нар. Cookies или „бисквитки“. Те представляват текстови файлове, които записват информация относно Вашите действия, свързани с наше съдържание онлайн. Информацията, която се записва включва IP адреси, вида на използвания браузър, Интернет доставчик, изходните страници и тези с препратки. Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на интернет страницата ни, както и за да съберем демографска информация за потребителската си база като цяло. МЕТРО си запазва правото да използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.    
В някои случаи cookies използват информация, предоставена от потребителите в минало време. Вашият браузър може да се настрои така, че да Ви информира за запаметяването на cookies. При нежелание от Ваша страна да споделяте подобна информация използвайки Cookies/ „бисквитки“/, можете да ги дезактивирате по всяко време, чрез настройките на Вашия браузер. 

Съхраняване и използване на личните данни

Вашите лични данни, които предоставяте на нашия уебсайт или чрез e-mail (например: име, адрес,електронна поща) ще бъдат използвани единствено и само за кореспонденция с Вас или за съответната цел, за която сте ги предоставили.

Защита на личните данни

Личните данни, предоставени на тази Интернет страница, се събират и съхраняват само в случаите, когато са предоставени лично от Вас. Събраната информация се използва само за целите на осъществяване на контакт с клиента, промоции и/или маркетингови проучвания. В случай, че се откажете писмено от това, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД ще унищожи тази информация.

МЕТРО е част от METRO GROUP – група от компании, които извършват търговска дейност в международен план. Вашите лични данни ще бъдат трансферирани между МЕТРО и някои от международните центрове за съхранение на данни на METRO GROUP, управлявани от вътрешният за METRO GROUP доставчик на ИТ услуги (“Центрове за данни”) и ще бъдат обработвани в Центровете за данни за целите, указани по-горе. МЕТРО и Центровете за данни в своите действия се ръководят от законовата рамка за защита на лични данни на ЕС и всички приложими местни регулации, за да осигурят максимална защита на Вашите лични данни, дори ако такива данни бъдат обработвани извън ЕС, в държави с различни нива на защитеност на личните данни. Ние ще предоставим Ваши лични данни на трети лица извън METRO GROUP само в случай, че Вие се съгласите изрично с това, или ако приложимото законодателство ни задължи да направим това.

Достъпът до Вашите лични данни е ограничен до упълномощени служители в рамките на дейностите, упоменати по-горе и с цел да бъдат защитени и поддържани информационните системи. МЕТРО ще вземе адекватни технически и организационни мерки да осигури сигурността и конфиденциалността на Вашите лични данни и систематично ще анализира и подобрява тези мерки, като ги адаптира, когато е необходимо, към промените в законодателството и технологиите.

Приложимост на Общи условия

Освен тези правила, към всички съхранявани Ваши лични данни (например имейл адрес или GSM номер, подаден от Вас при онлайн регистрация), се прилагат също така и Общи условия за покупка в магазините на МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД.

Връзки и препратки към други интернет сайтове

На нашия уебсайт е възможно да бъдат открити линкове (връзки) към трети страни. Въпреки че ние старателно подбираме тези връзки, не поемаме отговорност за съдържанието, което те предоставят  и общите условия за защита на личните данни при тези трети страни. В тази връзка Общите условия и права за ползване на нашия уебсайт не важат за външни препратки, т.е външни уебсайтове.

Актуализация на Общите правила и условия

МЕТРО си запазва правото да променя и допълва настоящите Общи условия. Промените ще бъдат отразени своевременно на нашата уеб страница. В тази връзка Ви молим да се осведомявате редовно за актуализацията им с цел максимална защита на личните Ви данни.

Правна забележка


"МЕТРО Кеш енд Кери България" ЕООД се стреми да осигури достоверна информация и данни на тази Интернет страница. Въпреки това, дружеството не носи отговорност и не може да даде гаранция за достоверността, пълнотата и актуалността на предоставените данни и информацията."МЕТРО Кеш енд Кери България" ЕООД запазва правото си да поправя, добавя или да премахва предоставена информация или данни без предварително уведомяване.

Информацията и данните, изнесени на тази Интернет страница дават на потребителя общата представа за корпоративна структура на групата. Те са с цел информиране и не са предназначени за осигуряване наточност, пълнота или актуалност на информацията и данните.

"МЕТРО Кеш енд Кери България" ЕООД не носи отговорност за настъпването на преки или непреки вреди, настъпили в резултат на употребата на информацията или данните от тази страница. Не са поемани права или задължения между "МЕТРО Кеш енд Кери България" ЕООД, потребителите на страницата и трети страни. Съдържанието на интернет страницата представлява обект на защита от авторското право. Копирането на информация или данни, в частност използването на текстове, части от текстове или графичен материал изисква предварителното съгласие на "МЕТРО Кеш енд Кери България" ЕООД.

За всяка информация или данни, както и за тяхното използване, или влизане в страницата на "МЕТРО Кеш енд Кери България"ЕООД, както и за всяко действие, бездействие или право, дадено във връзка с интернет страницата на "МЕТРО Кеш енд Кери България" ЕООД е приложимо единствено българското законодателство. Място на изпълнение е гр. София, а споровете са подведомствени на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, гр. София.