Добре дошъл в МЕТРО

 Оценяваме, че вече си наш клиент, и искаме да ти се отблагодарим. 

 ДОБРЕ ДОШЪЛ В МЕТРО

При първа регистрация като клиент на МЕТРО получаваш ваучер за пазаруване на стойност 20 лв. Можеш да го използваш еднократно във всички магазини МЕТРО в страната, като валидността му е само за покупки на стойност минимум 200 лв. с ДДС. Достатъчно е да го представиш на каса - при сканиране на баркода от сметката се приспадат 20 лв.

Общи условия на кампанията “Добре дошъл в МЕТРО”

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР
Кампанията “Добре дошъл в МЕТРО“ се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („Организатор“).

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
2.1. Настоящите Общи условия на кампанията са публикувани на сайта на Организатора - www.metro.bg откъдето са достъпни по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
2.2 Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като всяка промяна ще бъде оповестена на сайта на Организатора на www.metro.bg.

РАЗДЕЛ 3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1. Участник в Кампанията са всички пълнолетни физически лица, които са направили регистрация в МЕТВО в рамките на месец юни 2021г. и са получили информационен бюлетин с ваучер за пазаруване на стойност 20 лв. Ваучерът важи само за покупки за минимум 200 лева с ДДС .

РАЗДЕЛ 4. НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
4.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
4.2. Кампанията влиза в сила за всички клиенти на МЕТРО България, които са направили регистрация в магазина в рамките на месец юни 2021г.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА:
Всеки новорегистриран клиент на МЕТРО ще получава ваучер за пазаруване на стойност 20 лв.
Ваучерът важи само за покупки за минимум 200 лева с ДДС.
Ваучерът ще бъде изпратен чрез електронен бюлетин до всички нови клиенти на МЕТРО, направили своята регистрация в рамките на месец юни 2021г.
За да се активира ваучера, на каса трябва да бъде сканиран изпратения баркод и новоиздадената МЕТРО карта.
Валидност на ваучера: до 31.08.2021г.

РАЗДЕЛ 6. ДРУГИ УСЛОВИЯ:
6.1.Всеки участващ клиент може да използва получения от него баркод еднократно.
6.2. Задължително условие за ползване на отстъпката е представяне на каса на баркода, получен в информационния бюлетин.
6.3. Отстъпката не се прилага по отношение на закупувани цигари и амбалаж.
6.4. Не важи за клиенти по доставка.
6.5. Настоящите правила влизат в сила на 05.07.2021г.