Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Участвайте в лоялна програма METRO плюс!

Участвайте в лоялна програма METRO плюс!


Участвайте в лоялна програма МЕТРО плюс
Участвайте в лоялна програма МЕТРО плюс

Участвайте в лоялна програма METRO плюс!
Проверете бонус точките си