Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

METRO GROUP дарява 300 000 евро на Международния Червен кръст в помощ за бежанската криза

 

  • Средствата ще отидат целево в подкрепа на работата му в Гърция, Сърбия и Македония.
  • „Интернационализацията, многообразието и социалното включване принадлежат към основните ценности на METRO GROUP.“ се казва официалната позиция на МЕТРО. „Днешните бежанци са нашите бъдещи служители и клиенти.Опасенията и страховете трябва да се посрещат с адекватна информация в отворен диалог.“

 

METRO GROUP дарява целева помощ от 300 000 евро на Международния Червен кръст в подкрепа на дейността му свързана с бежанската криза в  Гърция, Сърбия и Македония – там, където тази помощ е най-необходима в момента.

В специална позиция за ситуацията с бежанците METRO GROUP заявява следното:

„Ситуацията, свързана с нарастващия брой бежанци от държави в състояние на война или извършващи политическо и религиозно преследване, става все по-сериозна през последните седмици, а последствията от нея остават все така непредсказуеми. Повечето европейски общества са изправени пред нарастващ политически дебат, как да се справят с увеличаващия се брой бежанци.  Това засяга цялото общество – граждани, правителства и фирми. Като международна компания в сферата на търговията  METRO GROUP се чувства задължена да изрази своята позиция и да поеме своя дял от отговорността.

Интернационализацията, многообразието и социалното включване принадлежат към основните ценности на METRO GROUP. Компанията неотменно прилага и принципите на Глобалния договор на ООН. Ето защо ние разглеждаме пристигането на бежанците като предимство, една възможност да приветстваме нови приятели и съседи в страните, в които развиваме своята търговска дейност. От гледна точка на бизнеса днешните бежанци са нашите бъдещи служители и клиенти. Въпреки това ние сме наясно с опасенията и дори страховете, свързани с пристигането на голям брой бежанци в европейските държави. За да бъдат посрещнати предизвикателствата по най-подходящия начин, ние очакваме от политиците да предложат решения, които да облекчат положението на цивилното население от засегнатите от войната райони. Ние също така разчитаме, че административните процеси по приемане на бежанци ще гарантират тяхната адекватна интеграция в Германия и европейските държави.   Опасенията и страховете трябва да се посрещат с точна информация в отворен диалог.

МETRO GROUP поема отговорност и се включва в намирането на отговори за предизвикателствата породени от ситуацията с бежанците. Голяма част от нашите служители, партньори и клиенти изразяват своето доброжелателно отношение, породено от чувството за хуманност, солидарност и готовност да помогнат.  

Служителите на METRO GROUP вече се включват самостоятелно в мерките за подкрепа - като например даряване на храна, облекла, домакински уреди и играчки за бежанските лагери.  Ние изразяваме пълна подкрепа за техните действия и насърчаваме своите служители и клиенти навсякъде по света да продължат да оказват своята помощ.

Глобалната инциатива на METRO GROUP Care & Share обединява и допринася за успеха на усилията на нашите служители и клиенти в 26 държави по света. Партньорството с хранителни банки при организирането на дарения на храна е основното, на което METRO GROUP  и сега ще разчита при оказване на хуманитарна помощ за бежанците.“

Повече информация за социалните ангажименти на METRO GROUP:

http://www.metrogroup.de/en/responsibility/our-commitments

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев 

Людмил Каравасилев
Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“