Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

МЕТРО се включи в кампанията на Българска хранителна банка „Един килограм ДОБРОТА"

МЕТРО България подкрепи кампанията на Българска хранителна банка „Един килограм ДОБРОТА“, проведена на 28 – 29 ноември 2015 г. По време на акцията в магазините МЕТРО София 1, МЕТРО София 2 и МЕТРО Варна бяха набрани над 3 300 кг трайни пакетирани храни.

Събраните храни ще бъдат използвани за подкрепа на програма „Неделна раничка“, насочена към подпомагане на 400 деца в ученическа възраст от Северозападна България, които живеят в бедни семейства, но въпреки оскъдицата и лишенията посещават училище. За тях Българска хранителна банка ще подготвя седмични хранителни пакети, за да помогне на тях и техните семейства да спестят средства и липсата на пари да не е причина децата да отпадат от училище.

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев

Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“