Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Приключи първият етап от „Звездите на МЕТРО 2015“

Звездите на МЕТРО 2015
  • Авторитетно жури ще определи крайния победител в началото на август

Приключи първият етап от конкурса „Звездите на МЕТРО 2015“МЕТРО Кеш енд Кери България благодари на всички, които споделиха своя опит или участваха в конкурса с гласа си в подкрепа на достойна кауза.

Вече са известни и 10-те финалисти, от които ще бъде определен и крайният победител.Към тях, както е по регламент,МЕТРО Кеш енд Кери България добавя още една история,която е спечелила симпатиите ни. Разказите достигнали до финала са достъпни всекцията „Всички истории“.

Предстои последната стъпка – нашето жури да определи крайния победител. МЕТРО България организира прозрачна и ясна процедура по гласуване, базирана на5 точни критерии за оценка – полза за обществото, работа в партньорство, ефективност и измеримост, продължителност и последователност, публична оценка.Журито на конкурса се състои от авторитетни експерти и професионалисти, на които им предстои да оценят историите, гласувайки по скала от 1 до 10 по всеки от заложените критерии. Повече за журито можете да научите в „Награди и жури“.  

Надяваме се, че летните отпуски няма да ни попречат да обявим победителя на предварително определената дата – 5 август. На специална церемония през месец септември победителят ще получи своята статуетка и наградата от 10 000 лева – по 5000 лева в подкрепа на неговия собствен бизнес и в подкрепа на каузата, с която се е ангажирал.

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев 

Людмил Каравасилев
Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“