Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

МЕТРО България с 3 основни сертификата за безопасност на храните и управление на качеството

МЕТРО България вече разполага с три сертификата за безопасност на храните и управление на качеството, с които гарантира пред своите професионални клиенти – хотелиери, ресторантьори и търговци висока степен на сигурност от гледна точка на дистрибуция, съхранение и управление на стоките. МЕТРО е една от малкото компании в България, които са сертифицирани едновременно по стандартите IFS Cash & Carry/Wholesale,  ISO 9001 и ISO 22000.

„Усилията които МЕТРО България полага и инвестициите, които прави, за да покрива високите стандарти за безопасност и качество на храните,  отговорят на потребностите на нашите клиенти, които се доверяват на компанията ни, заради гарантираната сигурност и проследимостта на стоките, които купуват от нас!“, казва Вероника Пунчева, управляващ директор на МЕТРО България. „Ние сме най-големият доставчик на едро в България и знаем, че това, което предлагаме на нашите бизнес клиенти в края на деня се озовава на трапезата на милиони българи – у дома, в ресторанта, по време на почивка. Високите стандарти, които преследваме са гаранция за здравето и безопасността на крайните потребители, на всеки един от нас.“ 

ISO 22000  е стандарт за сертифициране на системите за управление на безопасността на хранителните продукти на всяка организация, принадлежаща към хранителната верига – не само на производителите на хранителни продукти, на суровини, на храни за животни и преработватели, но и фирмите за транспорт, складиране и съхранение, както и производители на съоръжения и технологично обзавеждане, опаковъчни материали, продукти за почистване, добавки и съставки. Този международен стандарт обединява принципите на Системата за анализ на опасностите и на критичните точки за контрол (НАССР- Hazard Analysis and Critical Control Points).

Наличието на сертификат по стандарт ISO9001, показва, че МЕТРО има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, като компания, която дистрибутира хранителни и нехранителни продукти. .

Стандартът IFS Cash & Carry / Wholesale покрива и надгражда приложимите за бизнеса с храни общоприети международни стандарти от серията ISO. Освен това поставя допълнителни по-строги и специфични изисквания при Cash & Carry търговията с цел да се подобри сигурността за здравето и живота на потребителите, По този начин се гарантира и безопасността на собствените марки на МЕТРО. IFS е гаранция, че компанията се е съобразила с всички законови изисквания за безопасност и поставя пред доставчиците си еднакви и прозрачни стандарти за съответните продукти, както и отговаря на очакванията за висока сигурност от страна на клиентите.

Инвестицията в усилия по покриване на най-важните международни стандарти правят МЕТРО България по-надежден, по-конкурентноспособен и в крайна сметка по-успешен и предпочитан бизнес партньор.


Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg

Людмил Каравасилев

Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“