Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Проверка на Комисия за защита на конкуренцията в МЕТРО България
На 17 октомври Комисията за защита на конкуренцията започна проверка в централния офис на МЕТРО България.

МЕТРО България е прозрачна компания, която уважава и спазва българските закони, като едновременно с това управлява своя бизнес, подчинявайки го на най-добрите международни търговски и етични стандарти.

МЕТРО България съдейства в пълна степен и подпомага комисията при осъществяването на нейната проверка.

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg

Людмил Каравасилев

Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“