Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Най-евтината е потребителската кошница в МЕТРО според списание „Progressive”

Потребителска кошница METRO

Списание PPROGRESSIVE за поредна година проследи цените на определени продукти от потребителската кошница в седем от национално представените хранителни вериги. Наблюдението на потребителската кошница се проведе в периода януари - ноември 2015 година, а „PROGRESSIVE кошницата“ включва 28 основни за потребителите продукти.

Средната цена на потребителската кошница за разгледания период е 97,30 лв., като потребителите предпочели да пазаруват в MЕТРО през разгледания период са пазарували най-изгодно (средна цена на потребителската кошница 91,78 лв.).

Благодарение на формата и предлаганите продукти МЕТРО за поредна година предлага на своите потребители най-доброто ценово предложение сред следените вериги. Благодарение на „ PROGRESSIVE кошница” отчетливо може да се проследи последователността на веригата по отношение на ценовите предложения.

Потребителска кошница
Източник: Progressive
Целия материал вижте на www.progressive.bg


Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg

Людмил Каравасилев

Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“