Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

8 юни - Международен ден на океана

10 пластмасови продукта за еднократна употреба са основен замърсител на световните океани

  • МЕТРО предлага мерки срещу пластмасовите отпадъци и прекомерния улов, за да защити биоразнообразието в морските води.
  • През 2017, за трети пореден път, МЕТРО бе обявен за „Лидер в индустрията“ в сектор „Продажба на храни и суровини“ в Индекса за  устойчиво развитие на Доу Джонс.

 

В навечерието на Международния ден на океана, 8 юни, Европейската комисия обмисля директива за забраната на пластмасовите прибори за еднократна употреба, за да ограничи замърсяването на световните води с пластмасови отпадъци. Целта е да се намали използването 10 пластмасови продукти, замърсяващи най-често плажовете по света. Сред тях са пластмасови кутии за храна, чаши за напитки, клечки за уши, прибори, чинии, сламки, бъркалки, балони, пластмасови опаковки, бутилки за напитки и капачки, филтри за тютюневи изделия, санитарни артикули – мокри кърпички, санитарни кърпи, олекотени пластмасови торбички и приспособления за риболов.

Прекомерният улов и пластмасовите отпадъци са сред най-сериозните проблеми, застрашаващи оцеляването на биоразнообразието в океаните. Океаните покриват 71% от планетата и са дом на 100 милиона морски обитатели, а над 1 милиард души зависят от рибата като храна. Световните океани допринасят с около 230 милиарда евро годишно за международната икономика чрез развитието на крайбрежния туризъм. От пет до 13 тона пластмаса или един камион за смет, се натрупват всяка минута в техните води. Ако нищо не се промени, то през 2025 година се очаква океаните да съдържат 1 тон пластмаса на всеки 3 тона риба. По предварителна оценка през 2050 година се очаква в тях да плува повече пластмаса, отколкото риба.

Като търговец, предлагащ риба и морски дарове в своя асортимент, МЕТРО обръща сериозно внимание към двата проблема и се ангажира, както с намаляване и отрстраняване на морските отпадъци, така и с отговорния улов и продажба на морски храни. В развитието на своя бизнес компанията се придържа към Цел 14 на ООН за устойчиво съхраняване и използване на океаните, моретата и морските ресурси. Компанията си поставя за цел 80% от нейните 12 най-продавани вида риба да бъдат сертифицирани за устойчивост до 2020 година. МЕТРО подписа и декларация за проследимост на риба тон – Tuna2020. Компанията е активен участник в Глобална инициатива за устойчиво развитие на морските дарове (GSSI), Северен атлантически форум за морски дарове (NASF), Световния икономически форум (WEF) и Съвета за управление на морската среда и устойчив риболов (MSC).

В световен план, през последните години МЕТРО увеличава използването на рециклирани, рециклируеми и биоразградими материали в опаковка на своите собствени марки. Компанията се ръководи от принципа за „премахване, намаляване, повторно използване, подновяване и рециклиране“ или т.нар. „5R – remove, reduce, reuse, renew and recycle”. През 2017, за трети пореден път, МЕТРО бе обявен за „Лидер в индустрията“ в сектор „Продажба на храни и суровини“ в Индекса за  устойчиво развитие на Доу Джонс.

МЕТРО България изпълнява своя програма по ограничаването на пластмасовите опаковки. Артикулите на компанията от собствени марки, като млека и соковете, се предлагат в Тетрапак опаковки, произведени само от сертифицирани материали. Скоро от  опаковките на собствените марки окончателно ще отпаднат PVC материалите, използвани в производството им. Компанията се стреми размерът на опаковката да е оптимален спрямо съдържанието – намалява техния размер, за да не са прекалено големи, спрямо продуктите, предлагани в тях.

 

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев 

Людмил Каравасилев
Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“