Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

МЕТРО България с отличие за "Най-добър работодател за България 2018“ от Top Employers Institute

МЕТРО България с отличие за "Най-добър работодател за България 2018“ от Top Employers Institute

  • Top Employers Institute удостоверява, че даден работодател отговаря на международните стандарти и най-добри работодателски практики в света.

  • Процесът по сертификация представлява одит на всички процеси и дейности, регламентиращи работата на служителите в една компания

  • МЕТРО е една от едва петте компании в България, които могат да се нарекат „Най-добър работодател“.

На 15 февруари на официална церемония в Амстердам бяха обявени най-добрите работодатели в света. МЕТРО България е една от организациите, получили официална сертификация за "Top Employer Bulgaria 2018" ("Най-добър работодател България 2018“), от Top Employers Institute за изключителната си политика към служителите.

Ежегодното международно изследване, проведено от Top Employers Institutе, отличава водещите работодатели по света: тези, които осигуряват отлични условия за служителите, стимулират и развиват талантите на всички нива на организацията и се стремят непрекъснато да оптимизират практиките по заетостта.

Сертифицирането на най-добрите работодатели става след извършването на сериозен одит и покриване на определени стандарти, като включва проверка на всички процеси и дейности, регламентиращи работата на служителите в една компания. За да се валидира окончателно процесът, резултатите от направения одит се проверяват от трета, независима организация, което гарантира прозрачност и правдивост на оценката. Top Employers Institute оцени МЕТРО Кеш енд Кери България по различни критерии, сред които стратегия за развитие на таланти, планиране на работна сила, обучение и развитие, развитие на лидерски умения, кариера и приемственост, възнаграждения и бонуси, организационна култура и други.

„Дали едно работно място е добро, е въпрос на лична преценка на всеки. Top Employer обаче, е сертификат за качество.“, каза Филип Анастасиу, директор „Човешки ресурси“ на МЕТРО България. „Той гарантира, че този работодател покрива предварително дефинирани стандарти за работодателски практики. А за мен най-големият плюс е, че сега знаем не само, къде отговаряме на световните стандарти, а и къде са нашите слабости. Това ще ни даде възможност да работим по посока да направим заедно МЕТРО още по-добро място за работа.“

Дейвид Плинк, главен изпълнителен директор на Top Employers Institute, коментира сертификацията така: "От нашето изследване ние установихме, че компаниите, сертифицирани като най-добри работодатели в България за 2018, поставят на първо място развитието на своите служители и непрекъснато работят за оптимизирането на практиките си за развитие на хората. МЕТРО Кеш енд Кери България е част от тази група работодатели. С получаването на Top Employer Bulgaria 2018 сертификат МЕТРО и другите български компании могат с право да бъдат признати за част от групата на най-добрите работодатели в света. Постижение, с което те наистина могат да се гордеят.“

За Top Employers Institute:

Top Employer е сертификат, който се издава от Top Employers Institute в Холандия.  Top Employer Institute е създаден през 1991и удостоверява, че даден работодател отговаря на международните стандарти и най-добри работодателски практики. Повече за Top Employers Institute и за сертифицирането можете да научите на www.top-employers.com.Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев 

Людмил Каравасилев
Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“ МЕТРО България с отличие за "Най-добър работодател за България 2018“ от Top Employers Institute