Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Да спасим пчелите и земеделските стопани!

МЕТРО дава рамо на европейска инициатива в защита на пчелите и земеделските стопани!

МЕТРО дава рамо на европейска инициатива в защита на пчелите и земеделските стопани!

 • 1 милион подписа в подкрепа на Европейска гражданска инициатива  „Да спасим пчелите и земеделските стопани“  могат да предизвикат позитивни промени в еко и агро законодателството на общността!
 • България трябва да събере 14 000 подписа, а Германия 75 000, за да стане възможно това

 

От 25 ноември европейските граждани могат да сложат в интернет подписа си под петицията на инициативата за защита на пчелите в Европа. Кампанията, организирана от Европейска гражданска инициатива (ECI), е с наименование "Да спасим пчелите и земеделските стопани! Щадящо пчелите селско стопанство за здравословна околна среда", а МЕТРО България ще подкрепи инициативата.

Освен за защита на пчелите, инициативата настоява и опазването на биологичното разнообразие да стане приоритетна цел на европейската аграрна политика. По такъв начин ще може драстично да се намали използването на средства за растителна защита и да отпаднат от употреба опасните пестициди.

За успеха на инициативата са нужни подписите на хора от най-малко седем европейски страни, като изискваният минимален брой подписи за всяка страна е различен. От Германия - страната с най-многочислено население в ЕС - се очаква да събере най-малко 72 000 подписа.

От България се очакват минимум 13 500 подписа, но да бъдат събрани поне 40 000 подписа е амбицията на основния организатор на кампанията в България - Фондация за околна среда и земеделие.

Под петицията трябва да са се подписали най-малко 1 милион европейци. Ако тези условия бъдат изпълнени в рамките на една година, инициаторите могат да представят исканията си на публично изслушване в Европейския парламент. Освен това Европейската комисия трябва детайлно да разгледа исканията и да обясни кои мерки, според нея, са нужни или желателни.

МЕТРО България подкрепя усилията на инициативата в защита на пчелите и земеделието.  МЕТРО работи със стотици български фермери, част от програмата „Отгледано с грижа в България“, чиято реколта и препитание зависят от запазването на чистата природа и пчелите, които имат основна роля в отглеждането и развитието на земеделските култури.

Днес асортиментът от плодове и зеленчуци на МЕТРО включва над 300 вида локални артикули, доставяни от над 150 малки земеделски производители в цялата страна. Реализираният обем на български плодове и зеленчуци през последната година е над 4300 тона, а асортиментът включва автентични български сортове домати, краставици, лук, чушки, зеле, боб, голямо разнообразие от плодове и зеленчуци.

През следващите 11 месеца подписите ще се събират чрез онлайн платформата на Европейската инициатива - www.daspasimpchelite.eu, а също и през Facebook страница https://www.facebook.com/NoNeonics/

Какво цели да постигне Европейска гражданска инициатива  „Да спасим пчелите и земеделските стопани“:

 • С цел защита на пчелите и здравето на хората призоваваме Европейската комисия да предложи правни актове за постепенното премахване на синтетичните пестициди до 2035 г., за възстановяване на биологичното разнообразие и за подкрепа на земеделските стопани в процеса на прехода.

  • Постепенно ограничаване на синтетичните пестициди в селското стопанство в ЕС с 80 % до 2030 г., като се започне от най-опасните, и пълното им премахване до 2035 г.;
  • възстановяване на естествените екосистеми в селскостопанските райони, така че селското стопанство да се превърне във фактор за възстановяването на биологичното разнообразие;
  • реформа на селското стопанство чрез отдаване на приоритет на дребномащабното, разнообразно и устойчиво селско стопанство;
  • подкрепа за бързото разрастване на агроекологичните и биоземеделските практики и подпомагане на независимото обучение на земеделските стопани и научните изследвания в областта на селскостопанските практики без пестициди и без ГМО.

 

„В страните от Европейския съюз пчелите изчезват и това може да има катастрофални последствия, не само за фермерите, но и за всички нас. Съществуващият модел на интензивно земеделие оказва определени щети върху природата  – изчезват пеперуди, насекоми и птици. Едновременно с това хората са изложени на въздействието на отровни синтетични пестициди, а реките и водоизточниците се замърсяват.“, се казва в обръщението на  ECI.

Петицията призовава гражданите на Европа да предприемат действия в защита от онези методи на земеделие, които водят до унищожаване на биоразнообразието и изчезването на малките семейни ферми. Петицията на ECI призовава за производство на храна по чист и безопасен начин, без специфични вредни химикали, за чисти земеделски общности, както и за защита на европейските храни и земеделски традиции.

Европейска гражданска инициатива е платформа, позволяваща на гражданите да въздействат на европейските институции за промяна различни политики, които влияят на живота ни – в този случай на земеделските и природозащитни политики.

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев 

Людмил Каравасилев
Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“