Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

МЕТРО Плевен вече по-близо до вас

„МЕТРО Кеш &Кери” Плевен вече по-близо до вас благодарение на новоизградения мост към магазина   

Да си „Партньор на професионалисти” означава да отговориш на потребностите на професионалните клиенти. Да се осигуряват по-добри доставки, да се предлагатрешения, да се подпомага развитието на техния бизнес и предприемачество. Товани ръководи и в подбора на асортимента, в предлагане на все по-широк спектър отуслуги.Да отговаряме на нуждите на нашите клиенти, съобразно  най-новите международни стандарти и да имосигуряваме широк асортимент и високо професионално обслужване, това е къмкоето се стремим в ежедневния си бизнес повече от тринадесет години набългарския пазар. 

Сега направихме поредната инвестиция в това сътрудничество, изградихме мост, койтоправи достъпът до магазина на МЕТРО Плевен директен и удобен.
 
Богат асортимент от висококачествени хранителни и нехранителни стоки на конкурентни цени предлагаме на нашите клиенти от град Плевен и региона. Модерно оборудване с нови технологични съоръжения  са  отделите за пресни продукти (плодове изеленчуци, риба, месо, млечни продукти, вино). При предлагането на висококачествен асортимент, „МЕТРО Кеш & Кери България”  осигурява на своите професионални клиенти в Плевен много иновативни продукти.  В нехранителните отдели като „Офис оборудване”, „Медия”, „Домашни потреби”,„Направи си сам”, „Сезонни стоки” и „Градина”, те могат да намерят богата гама от висококачествени артикули.
 
Стратегията на МЕТРО Кеш & Кери е да подобри конкурентноспособността на своите професионални клиенти – хотели, ресторанти, кетъринг, малки и средни предприятия. Предприемачите от Плевен и региона могат да използват нашето консултантско обслужване, което да им помогне да модернизират своя бизнес, да увеличат продажбите и да преструктурират управлението на своите магазини в съответствиес HACCP (Анализ на опасностите и критични контролни точки), система за контрол на качеството за всички продукти, изисквана на Европейския съюз.

Да модернизираме и предлагаме иновативни решения е фокус, върху който изграждаме и нашата концепция за развитие на взаимното партньорство. 
  
 
МЕТРО Кеш енд Кери е представена в 29 държави с повече от 700 магазина на самообслужване затърговия на едро.Служителите са повече от 120 000 в цял свят. Компанията реализирапродажби от 31 милиарда евро за 2011 год. МЕТРО Кеш енд Кери е част от МЕТРО Груп, една отнай-важните международни търговски компании. За 2011 год. МЕТРО Груп достигна продажби от67 милиарда евро.Служителите са повече от 280 000 в света в работещи 2 200 магазина в 32 държави. Търговската дейност епредставена от търговските вериги, действащи независимо една от друга напазара. Това са МЕТРО/МАКРО Кеш енд Кери – международен лидер в търговия на едро насамообслужване, Реал Хипермаркети, Медиа Маркт и Сатурн – европейски пазарнилидери за битова електроника и Галерия Кауфхоф – универсални магазини.За повече информация – www.metrogroup.de

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев
 

Людмил Каравасилев
Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“