Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Fine Life

Над 450 продукта с гарантирано високо качество на изгодна цена

Fine Life е марката, предназначена за нуждите на професионалните ни клиенти и в частност – на търговците.

Основни предимства на марката:

  • Контрол на качеството
  • Отличен вкус
  • Изгодна цена
Марката Fine Life разполага с широк асортимент от над 400 продукта, с контролирано качество и отличен вкус. Асортиментът включва продукти на изгодна цена, която е с 10-15% по-ниска от тази на сравними продукти на пазара, но с качество, сравнимо само с най-високия клас артикули. Основното предимство е, че продуктите с марката Fine Life се отличават на пазара и и могат да бъдат намерени само и единствено в МЕТРО.


Защо и как марката FINE LIFE стана синоним на думата “качество”

За да разберете защо толкова акцентираме върху качеството, когато говорим за FINE LIFE, трябва да Ви разкажем за самия процес на производство.

Как се избират продуктите, които носят името FINE LIFE

Не случайно виждате продукти под марката FINE LIFE в най-предпочитаните от клиентите продуктови категории. За да включим един продукт в асортимента на FINE LIFE, той трябва да отговаря на условията да е търсен от крайните клиенти и да може да осигури на търговците на дребно бърз оборот и добра печалба. Но това не е основното предимство, за да бъде избран даден продукт да стане част от марката FINE LIFE.


Защо вкусът и качеството са толкова важни

При избирането на продуктите с марка FINE LIFE задължително се тестват вкусът и качеството им, за да може да бъде постигнато най-доброто съотношение между качество и вкус.

Ние държим на отличният вкус на продуктите с марката FINE LIFE, тъй като вкусът е този, който отличава продуктите от конкурентните на пазара. Когато изберем даден продукт, който да стане част от портфолиото на марката, то уникалния вкус, който той притежава се запечатва в специален продуктов качествен профил, който производителят е длъжен да спазва неотклонно, а МЕТРО осигурява редовен качествен контрол над неговото стриктно спазване.

Така - вие клиенти - получавате:

  • Високо постоянно качество
  • Отличен вкус
  • На изгодна цена
  • Ексклузивно само в МЕТРО и при нито един от Вашите конкуренти

FINE LIFE – марката, която превръща търговците на дребно в победители…

Марката FINE LIFE разполага с широк асортимент от над 450 продукта, с контролирано качество, отличен вкус, на изгодна цена, която е с 10-15% по-ниска от тази на сравними продукти на пазара, но с качество, сравнимо само с най-доброто. Но не цената е основното предимство за FINE LIFE за търговците на дребно…

Основното предимство е, че продуктите с марката FINE LIFE, са направени да се отличават на пазара и могат да бъдат намерени само и единствено в МЕТРО. Това дава предимство на търговците на дребно – наши клиенти - Те отличават дребните търговци от конкурентите им – помагат за по-голямото разнообразие в предлагания от тях асортимент на много добро качество и изгодна цена. С такива продукти търговците на дребно са равностойни конкуренти на големите вериги, защото предлагат продукти на много добра, с отличен вкус и качество, а това позволява те от своя страна да реализират по-голяма печалба.

FINE LIFE FINESTRO

Ще попитате какво се случва, когато попаднем на находка – продукт с уникален вкус, без аналог на пазара? Тогава се ражда марката FINE LIFE Finestro – уникални продукти, с изключителни вкусови качества. Тук не говорим просто за качество, цена, вкус – говорим за уникалност, която трябва да се опита, поне веднъж в живота.