Винените райони в България са пет – Дунавска равнина, Черноморски район, Розова долина, Тракийска низина и Долината на р. Струма. Въпреки че всички тези райони са разположени на сравнително малка географска площ, без значителни климатични различия, то всеки от тях се отличава с характерни сортове грозде, както и с различните качества на произвежданите вина.


Черноморски район
Дунавска равнина
Розова долина

Черноморски район

В този район са позиционирани около 1/3 от лозята в България, както и над половината от белите сортове грозде. Характерни сортове грозде за района са “Димят”, “Ризлинг”, “Юни блан”, “Мускат отонел”, “Траминер”, “Совиньон блан”. Мекият климат през есента допринася за получаването на едни от най-добрите сухи и полусухи вина с плодов аромат, плътни на вкус и с елегантна свежест.

Дунавска равнина

В централната и западната част на Дунавската равнина климатът е умерено-континентален, с горещо лято и много слънчеви дни. Основните разпространени винени сортове в този район са „Мускат отонел“, “Гъмза”, “Каберне совиньон”, “Мерло”, “Шардоне”, “Алиготе”, “Памид”. За виненото производство в Дунавската равнина са характерни сухи бели вина, класически пенливи вина и качествени червени вина, с богат плодов аромат и свеж вкус.

Розова долина

Характерните сортове грозде за този район са “Червен мискет”, “Ризлинг”, “Ркацители”, “Каберне совиньон” и “Мерло”. Произвеждат се основно бели сухи и полусухи вина по-малко червени и ароматизирани вина. Едни от най-добрите бели вина у нас се произвеждат от местния сорт „Червен мискет“.

Тракийска низина
Долината на р. Струма

Тракийска низина

Тук се отглеждат основно червени сортове грозде като “Мавруд”, “Мерло”, “Каберне совиньон”и “Памид”. Разположението на района допринася за създаването на впечатляващи червени вина с богат и плътен вкус от сортовете “Каберне совиньон” и “Мавруд”.

Долината на р.Струма

В този сравнително малък район с климат, близък до средиземноморския, се отглеждат местният сорт “Широка мелнишка лоза”, “Каберне Совиньон” и “Мерло”. Oсобен интерес представляват вината от местен сорт, тъй като при стареене добиват много приятни и екзотични нюанси във вкуса.