Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Филетиране на калкан

Филетиране на калкан

Филетиране на калкан

Приготвяне 15 Минути
Готвене 0 Минути
Общо време 15 Минути

Необходими продукти:

  • Пресен калкан, морски език или друга плоска риба
  • Остър нож

Начин на приготвяне:

Филетиране на калкан

1 Преди да започнем с филетирането, трябва да почистим рибата.
С помощта на ножа направете разрез от задната страна на главата на рибата към страничната перка.

Филетиране на калкан

2 Внимателно разширете разреза и извадете вътрешностите.

Филетиране на калкан

3 След като рибата е почистена, можем да преминем към филетирането.

Филетиране на калкан

4 Поставете ножа над очите на ръба на главата и направете разрез по ръба.

Филетиране на калкан

5 Продължете разреза по посока опашката в права линия.

Филетиране на калкан

6 Разрежете кожата и месестата част по линията, която отделя перката.

Филетиране на калкан

7 Повдигнете горното филе и направете напречен разрез под месестата част над костите.

Филетиране на калкан

8 Повторете и от страната на корема.

Филетиране на калкан

9 От тази страна, след като се премахне филето, в зависимост от сезона се вижда хайверът.

Филетиране на калкан

10 Обърнете рибата (с очите надолу) и разрежете както е показано на снимката, подобно на предишните разрези.

Филетиране на калкан

11 Разрежете напречно над костите на рибата към въшната ѝ част и извадете филето.

Филетиране на калкан

12 Повторете от другата страна с последното филе.

Филетиране на калкан

13 Сега можете лесно да извадите хайвера.

Филетиране на калкан

14 Направете разрез между кожата и месото и внимателно отделете филето, като държите с едната ръка кожата.

Филетиране на калкан

15 Отрежете под ръба на страничната перката.

Филетиране на калкан

16 Накрая по желание премахнете кафеникавата част от месото. Тази част е с високо съдържание на мазнини.
След почистване и филетиране калканът е готов за приготвяне!

Източник на информация и снимки: Fish and Seafood, Teubner, 2005