Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

METRO Plus картата е удобството за вас и вашите служители да пазарувате във всички магазини MЕТРО на територията на страната, без да носите пари в брой при финансиране от UniCredit Bulbank.

Валута: Български лева (BGN).

Лихвен процент: преференциален месечен лихвен процент за усвоения лимит по картата.

Кредитен лимит: от 1 000 лв. до 15 000 лв.

С кредитна карта METRO Plus можете да пазарувате стоки в магазини МЕТРО, като до 5-то число на месеца трябва да погасите минимум 3% от отпуснатия кредитен лимит.

Вие сте:

 • юридическо лице;
 • едноличен търговец;
 • със свободна професия.

Вземете сега картата METRO Plus с валидност 2 години и се възползвайте от следните преимущества:

 • преференциален месечен лихвен процент;
 • ползвате револвиращ кредитен лимит, предоставен от UniCredit Bulbank;
 • пазарувайте, без да носите пари в брой;
 • ползвайте гратисен период до 45 дни;
 • можете да внасяте собствени средства по картата;
 • получавате безплатно месечно извлечение по e-mail;
 • можете да погасявате задълженията по картата чрез директен дебит от разплащателна сметка в банката.

И още:

 • без такса за издаване на картата;
 • без такса при плащане;
 • без транзакционен лимит.

Повече информация можете да получите:

МЕТРО плюс
МЕТРО плюс
МЕТРО плюс