Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

METRO Plus картата е удобството за Вас и Вашите служители да пазарувате във всички магазини MЕТРО Кеш енд Кери България на територията на страната без да носите пари в брой при финансиране от UniCredit Bulbank.

Валута: Български лева (BGN).

Лихвен процент: преференциален месечен лихвен процент за усвоения лимит по картата.

Кредитен лимит: от 1 000 лв. до 15 000 лв.

С кредитна карта METRO Plus можете да пазарувате стоки в магазини МЕТРО, като до 5-то число на месеца трябва да погасите минимум 3% от отпуснатия кредитен лимит.

Вие сте:

 • Юридическо лице
 • Едноличен търговец
 • Със свободна професия

Вземете сега картата METRO Plus с валидност 2 години и се възползвайте от следните преимущества:

 • Преференциален месечен лихвен процент;
 • Ползвате револвиращ кредитен лимит, предоставен от UniCredit Bulbank;
 • Пазарувайте без да носите пари в брой;
 • Ползвайте гратисен период до 45 дни;
 • Можете да внасяте собствени средства по картата;
 • Получавате безплатно месечно извлечение по e-mail;
 • Можете да погасявате задълженията по картата чрез директен дебит от разплащателна сметка в банката.

И още:

 • Без такса за издаване на картата;
 • Без такса при плащане;
 • Без транзакционен лимит.

Повече информация можете да получите:

МЕТРО плюс
МЕТРО плюс
МЕТРО плюс