Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Доставчици на транспортни услуги

Доставчици на транспортни услуги

МЕТРО Кеш енд Кери България обявява конкурс за извършване на транспортна услуга до професионални клиенти в регион на операции на магазин МЕТРО София, Русе, Благоевград.


   Цели на Конкурса   

  1. Избор на подходящ партньор за транспортиране на стоки до клиенти на МЕТРО Кеш енд Кери България на територията на магазини в град София, Русе, Благоевград и прилежащ регион.
  2. Оптимизиране на транспортните и административни разходи;
  3. Осигуряване на нужното качество на предлаганите продукти и услуги.

    Правила на конкурса

  1. Участниците в конкурса следва да изготвят предложение за транспортиране на стоките от магазините на МЕТРО, доставка и разтоварване до обектите на клиента,  документооборот, събиране на парични средства и амбалаж на стоки от клиентите на МЕТРО.

    Основни критерии за оценка на предложенията:

  1. Съответствието на изпратени оферти съобразно условията на конкурса;
  2. Цена на услугата
  3. Опита и цялостното представяне на компанията, както и ресурсите, с които разполага съответната фирма;
  4. Годините и състоянието на автопарка;
  5. Кредитен рейтинг на фирмата;

    Участие:

Всички желаещи да участват в обявения конкурс, могат да заявят своето участие на посочените имейл адреси: Ivan.Yotsov@metro.bg и Ivan.Stoichkov@metro.bg. Крайният срок за заявяване на участие е 07.08.2016 г. Всички заявления за участие, изпратени след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.
За да заявите вашето участие в конкурса, моля изпратете на Ivan.Yotsov@metro.bg и Ivan.Stoichkov@metro.bg кратко представяне и лице за контакт на вашата фирма.

Общи условия на конкурса