Онлайн регистрация на клиенти

Общи условия за покупка в магазините на МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД

Изтеглете файла с Общите условия
Формуляр за онлайн регистрация на клиенти
*
Данни за фактурата
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Адрес за доставка на МЕТРО поща
Бизнес адрес
В случай, че данните са същите, то моля отбележете


Упълномощени лица за покупка
Не желая да получавам информация чрез
Условия на МЕТРО Кеш енд Кери
Съгласен съм с Общите условия на МЕТРО Кеш енд Кери
*