Отговорност и Устойчиво развитие

Нашето общество е изложено повече от всякога на икономически, екологични, социални и културни предизвикателства. Но ние сме убедени, че устойчивостта е ключът към трансформирането на тези предизвикателства във възможности.

ОТГОВОРНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

За МЕТРО устойчивото развитие е повече от работа по екологични и социални проекти. То е въпрос на нашето отношение към света и начина, по който управляваме своя бизнес. Устойчивостта обхваща всички аспекти на ежедневния ни живот (от ангажиментите ни към служителите, асортимента в магазините ни и устойчивите операции, до социалните проекти) и е залегнала в стратегията на компанията ни. Чрез привеждане на нашите амбиции в хармония с нуждите на природата, обществото и бъдещите поколения, ние можем да осигурим на МЕТРО дългосрочни перспективи за просперитет и да преодолеем конвенционалните граници на растеж за себе си, нашите партньори и цялото обществото.

Глобална инициатива на МЕТРО за пластмасата

Глобална инициатива на МЕТРО за пластмасата

Заедно с нашите доверени партньори ще рециклираме над 1 милион килограма пластмаса през следващите 12 месеца. В допълнение, нашите действия ще подобрят живота на тези, които събират изхвърлена пластмаса, като помагат на стотици семейства да получат достъп до базови нужди като образование, здравеопазване и други.