Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Сготви го, тагни го с #ХобиКухня и спечели!

Сготви го, тагни го и спечели

До всеки самоотвержен хоби готвач: приготви касеролите, шпатулите, миксерите, наточи ножовете! Защото сме ти приготвили 4 кулинарни предизвикателства – по едно всяка седмица до края на март. Сготви го, тагни го с #ХобиКухня в Instagram и всяка седмица може да спечелиш страхотни награди от новия ни каталог „Хоби кухня“. А на финала можеш да грабнеш и голямата награда: кулинарен курс в МЕТРО Академия!

Следи профила ни в Instagram и не изпускай седмичните предизвикателства.

 

ПРАВИЛА за провеждане на игра
„Сготви го, тагни го с #ХобиКухня“


РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА  
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на игра „Сготви го, тагни го с #ХобиКухня“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Instagram играта „Сготви го, тагни го с #ХобиКухня“ („Играта“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („МЕТРО“).

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 05.03.2021 г. до 01.04.2021 г. включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост на своята публичните страница в Instagram https://www.instagram.com/metro.bg/ и в публичните страници/профили в Instagram на администраторите, които ще публикуват рецептите:

https://www.instagram.com/cakeandpancake/ - Френска кухня
https://www.instagram.com/gabrielatsulin/ - Азиатска кухня
https://www.instagram.com/kustev_chef/ - Барбекю
https://www.instagram.com/donevatania/ - Салата

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице, което е изпълнило изискванията, описани в раздел 5, и е приело настоящите условия, обявени на metro.bg/hobbycooking

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. Условията за провеждане на играта са както следва:
Участието се извършва с авторска снимка, качена публично в Instagram със снимано готово ястие, приготвено по съответната рецепта, в упоменатия период всяка седмица и с добавен хаштаг на кампанията #ХобиКухня. Всяка седмица рецептите ще бъдат обявени в профилите на инфлуенсърите, споменати в точка 3.3.

Седмица 1 – Френска кухня (от 05 до 11.03.2021 г.)

https://www.instagram.com/cakeandpancake/

3 награди:

 1. 1 бр. Tefal Тиган палачинки, 25 см
 2. 1 бр. Tefal Дъбок тиган с капак, 24 см
 3. Сет Tefal:
 • 1 бр. Perfect Форма правоъгълна, 28 см
 • 1 бр. Perfect Форма за тарт, 30 см
 • 1 бр. Perfect Форма кръгла, 26 см
 • 1 бр. Perfect Тава, 38х28 см

 

Седмица 2 – Барбекю (от 12 до 18.03.2021 г.)

https://www.instagram.com/kustev_chef/

3 награди:

 1. 1бр. Tefal Грил тиган, 26 см
 2. Наградата включва:
 • 1 бр. Дървена мелница, 11.5 см, кафява
 • 1 бр. Чаши за бира, 320 мл, 4 бр. в оп.
 • Сет сосове METRO Chef – 1 бр. сос барбекю 530 г, 1 бр. горчица 520 г, 1 бр. кетчуп 570 г, 1 бр. сос сладко чили 570 г

     3.Наградата включва:

 • Комплект за сервиране дърво и камък 2 части, 33х22
 • Сет сосове METRO Chef – 1 бр. сос барбекю 530 г, 1 бр. горчица 520 г, 1 бр. кетчуп 570 г, 1 бр. сос сладко чили 570 г

Седмица 3Азиатска кухня (от 19 до 25.03.2021 г.)

https://www.instagram.com/gabrielatsulin/

3 Награди:
Всяка награда включва:

 • 1 бр. Тиган уок, 24 см, дървена дръжка
 • 1 бр. Плато за сервиране, 32х26 см, камък
 • 1 бр. Бамбукова дъск,а 33x27x1.8 см

Седмица 4 - Салати (от 26.03 до 01.04.2021 г.)

https://www.instagram.com/donevatania/

3 награди:
Всяка награда включва:

 • 1бр. Центрофуга за салата, 7.2 л
 • 1 бр. Купа САЛЕНКО, 29 см
 • 1 бр. Прибори за сервиране на салата CARMIL

Голяма награда – След приключване на играта (01.04.2021г.) специално жури от МЕТРО Академия и всички инфлуенсъри ще избират победителя на голямата награда.

Награда: 1 ваучер за курс в МЕТРО Академия.

За участие в Играта не е необходима покупка.
5.2. Не се допускат до участие в Играта снимки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

5.3. МЕТРО не носи отговорност за авторските права върху снимките, които участниците публикуват. Всеки участник е длъжен да качи направена от него снимка. При публикуване на една и съща снимка с хаштаг #хобикухня от различни участници, за легитимно участие се приема само първата снимка, спрямо дата и час на публикацията.

5.5. Наградите в Играта, описани в т. 5.1. се раздават на конкурсен принцип.
Избирането на победителите се извършва по следния начин:

-    За седмичните награди - всяка седмица, след приключване на кулинарното предизвикателство, ще бъдат избрани победителите от специално жури от МЕТРО Академия и инфлуенсъра за съответната седмица.
-    За голямата награда - след приключване на играта (01.04.2021г.) специално жури от МЕТРО Академия и всички инфлуенсъри ще изберат победителя за голямата награда.

Критерии за избор на снимка:
-    Авторска снимка
-    Качество на снимката
-    Апетитен вид на храната
-    Поднасяне и аранжировка

5.6. МЕТРО има правото да споделя, използва и публикува снимките, качени от участниците в Instagram с #ХобиКухня, в своите комуникационни канали.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез отбелязване (тагване) в публикация от името на публичната страница в  Instagram на МЕТРО, след приключване на периода за участие за конкретната седмица.

6.2. Участниците получават наградите си, на място в предварително посочен от печелившия участник магазин МЕТРО. Личните данни във връзка с получаването на наградата – име, фамилия, телефон за контакт, ще бъдат предоставени на Организатора чрез лично съобщение до публичната страница на МЕТРО в Instagram https://www.instagram.com/metro.bg/

6.3. Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

6.4. Той/тя трябва да се свърже чрез лично съобщение на страницата на Организатора https://www.instagram.com/metro.bg/, през която са обявени печелившите, в срок от 7 дни, за да имат възможност да получат наградата си.
6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока както и срещу услуги.

6.7. Организаторът не носи отговорност за дефекти, несъответствия на продуктите, които са определени за награди, които не са констатирани от печелившия в момента на получаване.


РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изтрие снимката, с която участва и изрично уведоми Организатора.

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им в сайта


РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелстваa.
8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящите правила са достъпни на уебсайта metro.bg/hobbycooking за периода на провеждане на Играта.
9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.
9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.
 9.6. Настоящите правила влизат в сила на  05.03.2021 г.  и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта metro.bg/hobbycooking. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.