Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Общи условия за провеждане на кулинарен курс в МЕТРО Академия

Отнася се до: представители от външни фирми или частни лица, служители на МЕТРО, които не работят постоянно в Клиентския център към магазин МЕТРО София 1 (в т.ч. Централен офис), държавни компетентни органи, гости и др., на които се дава достъп до складови площи и зоните за обработка на храни.

Достъп се дава при конкретен повод – специализирано обучение, мероприятие, авариен ремонт, профилактика, хигиенизиране, проверки от компетентни органи, вътрешни проверки и одити и др.

Необходимо е да се спазват следните основни правила:

 

  1. Лицата трябва да са здрави. Не се допускат лица с инфекциозни заболявания, стомашно-чревни разстройства, възпалителни заболявания на горните дихателни пътища и кожата и открити наранявания.

 

  1. На всички външни лица, вкл. и на представителите на компетентните органи задължително се предоставя чисто защитно работно облекло при посещение на зоните за съхранение и обработка на храни в центъра.

 

  1. В зоните за обработка на неопаковани храни не се допускат лица с бижута и без шапка, покриваща добре косите. Изключение се допуска, когато няма кулинарна дейност.

 

  1. Участниците в кулинарните курсове или други кулинарни събития, трябва да носят чифт чисти обувки с неплъзгаща се подметка.

 

  1. Лицата, с изключение на участниците в курсове и други кулинарни мероприятия, нямат право да пипат никакви неопаковани хранителни продукти или чрез поведението си да ги замърсят.

 

  1. Не трябва да преместват хранителни стоки на неподходящ температурен режим.

 

  1. Преди началото на курса и след посещение на WC ръцете трябва да си измиват.

 

  1. При случайно замърсяване на хранителен продукт лицата са задължени да съобщят за инцидента с оглед блокиране на продукта.

 

Предоставените от вас лични данни, ще бъдат използвани за комуникация с вас относно регистрацията ви за съответния курс.
Също така ще бъдат използвани за известяване по имейл за предстоящи събития /кулинарни курсове/ в МЕТРО Академия. Ако не желаете да получавате периодично такава информация, моля заявете го на имейл office.academy@metro.bg.