Лицензи и разрешителни за ресторанти

Лицензи и разрешителни за ресторанти

Преди да отвориш ресторант, трябва да изпълниш много административни и правни изисквания. Този процес може да бъде много труден, тъй като включва множество процедури през различни органи и служби. Ние от МЕТРО искаме да ти предоставим обширна информация, за това, което трябва да знаеш и да притежаваш, за да си готов да отвориш своя ресторант.

Лицензи, необходими за управление на ресторант

1. Лицензи и сертификати, необходими за твоя ресторант  

На първо място, има няколко лиценза и сертификата, които трябва да притежаваш, преди да отвориш ресторанта си за посетители. Две изисквания са винаги задължителни: здравен сертификат и разрешително за ресторант. В определени ситуации може да са необходими и други изисквания, като например разрешително за строеж и заявление за външно хотелиерство.

1.1 Регистрация като обект с обществено предназначение

Този документ обикновено се изисква от местния здравен орган (РЗИ) и може да бъде заявен на място или онлайн. Всяко предприятие, което продава храни и напитки, които се консумират на мястото, където се намира предприятието, се нуждае от такова разрешително. За да се направи успешно вписването в регистъра, обектът трябва да отговаря на здравните изисквания. Препоръчваме да потърсиш цялата информация на уебсайта на местното РЗИ и да се съобразиш с тези изисквания.

1.2 Изисквания към сградата и помещенията

Помещението, в което си избрал да отвориш своя ресторант, може да е взето под наем или да е тяое собствено. Ако не разполагаш със собствено помещение, вземането под наем на обект, който вече е упражнявал подобна дейност много ще те улесни. Правото на ползване или на собственост се доказва с представянето на договор за наем, нотариален акт или друг подобен документ. Ако имотът не е бил използван като ресторант или друг тип заведение, ще трябва да се извърши преустрояване на имота. За целта трябва да се изготви архитектурен проект.
Ако трябва да извършиш ремонтни дейности, за да спазиш изискванията за сигурност (или други видове), може да се наложи да подадеш заявление за разрешително за строеж. Имай предвид, че не за всеки вид строителство или ремонт е необходимо такова разрешително. Провери в местната строителна служба дали имаш нужда от разрешителното. Ако все пак се нуждаеш от разрешително за строеж, не извършвай никакви строителни дейности, преди да го получиш, за да избегнеш глоби.

 

1.3 Категоризация на обекта

След като приключиш с гореописаните процедури следващата стъпка категоризацията на обекта. В зависимост от броя на звездите, които ще получи твоя ресторант зависят и много от изискванията. Категоризацията се извършва от Агенцията по туризма.
Видове застраховки за ресторанти

2. Застраховка

За да избегнеш сериозни финансови проблеми и да защитиш ресторанта си по най-добрия възможен начин, е изключително важно да сключиш различни видове застраховки. Препоръчваме ти застраховка "Обща гражданска отговорност" за предприятия, застраховка "Имущество" и застраховка "Правна защита" за предприятия.

Liability insurance for businesses

2.1 Застраховка "Обща гражданска отговорност" за предприятия

Застраховката "Обща гражданска отговорност" за предприятия покрива всички щети, нанесени от трети лица или на тяхното имущество, които са били причинени от теб или служителите ти по време на работа в ресторанта. Тя покрива също така и последващите финансови щети от твоите действия или от твоите служители. Този вид застраховка е от решаващо значение за повечето предприятия.

В случай на щета застраховката "Обща гражданска отговорност" за бизнеса покрива както обезщетението, така и пасивната правна защита. Премиите се изчисляват в зависимост от печалбата на твоя ресторант, броя на служителите и личния ти финансов принос. Проучи различните застрахователни компании и разбери какви предимства предлагат на каква цена.

Inventory insurance

2.2 Имуществена застраховка

Застраховката на имуществото влиза в сила, ако инвентарът на ресторанта ти, включително обзавеждането и стоките, бъдат унищожени. Причините за унищожаването могат да бъдат пожар, вода, кражба чрез взлом и други природни екологични причини.

В случай на повреда застраховката на имуществото покрива разходите за ремонт или подмяна, разчистване и мерки за безопасност. В зависимост от застрахователната компания и застрахователния ти план може да добавиш допълнителни услуги към застраховката на имуществото. В този случай премиите се изчисляват в зависимост от стойността на текущия ти инвентар, като роля играят и фактори като местоположението и твоя личен финансов принос. Както и при предишната застраховка, препоръчваме ти да проучиш различни варианти.

Legal protection insurance

2.3 Застраховка за правна защита   

Застраховката за правна защита на бизнеса ти защитава в случай на съдебно дело, заведено от твоя ресторант. Основното ѝ предназначение е да покрие всички съдебни такси и разходи за адвокат. Тази застраховка влиза в сила и в двата случая на правни проблеми: когато ресторантът ти е обвинен в правни нарушения и когато ресторантът предявява иск срещу някой друг.

Препоръчително е да сключиш такава застраховка за твоя ресторант, тъй като съществуват определени рискове от възникване на правни проблеми. Един от тези фактори са отношенията между теб като работодател и твоите служители. В случай на прекратяване на договора могат да възникнат правни проблеми в областта на трудовото право. Освен това, като собственик на ресторант, може да възникнат правни проблеми, свързани с местоположението и наема, данъците и доставчиците. Макар да се надяваме, че няма да бъдеш въвлечен в съдебни дела, горещо те съветваме да планираш предварително и да застраховаш ресторанта си.

Премиите обикновено се изчисляват в зависимост от същите фактори като при другите застраховки: брой служители, застрахователна сума и личен финансов принос.

Регулации за ресторанти

3. Регулации и разпоредби за вашия ресторант

Твоят ресторант трябва да спазва определени правила и разпоредби, за да избегне глоби и забрани. Ние от МЕТРО искаме да ти представим най-важните регулации и разпоредби, които трябва да спазваш, ако искате да отворите ресторант в България. 

3.1 Хигиенни правила

В гастрономическия бизнес е изключително важно да се спазват хигиенните разпоредби. Обикновено тези правила се съдържат в европейския регламент за хигиена на храните и в националния регламент за хигиена на храните. Тези разпоредби съдържат правила за:

  • съхранението на хранителните продукти;
  • структурните и техническите аспекти на твоя ресторант (напр. вентилация, контрол на температурата и др.);
  • съхранението и изработката на всички прибори, които имат досег с хранителни продукти;
  • хигиената на служителите;
  • обработката на хранителни отпадъци.

Основно спазването на тези правила трябва да се инициира и контролира от теб със специално създадена за този процес система. След това трябва да провериш хигиенните стандарти и в местния здравен орган.

3.2 Работно време и лиценз за музика

Работно време. Регистрацията на работно време за ресторант или друг тип заведение се извършва към общината. Всяка община може да въведе свои специфични изисквания. Задължението за регистрация на работно време възниква от момента на започване на дейността. Срокът за регистрирането е между седмица и месец.

Лиценз за музика. Ако искаш да пускаш музика в ресторанта си, трябва да сключиш договор с Профон или Музикаутор. В зависимост от типа на заведението/хотела, броя места и категорията му, се формира размера на таксата.

3.3 Изисквания за етикетиране и ценообразуване

Изисквания за етикетиране. Като собственик на ресторант си длъжен да етикетираш определени съставки, по-специално добавки, в менюто си. Това изискване произтича от европейския регламент за добавките в хранителните продукти.

Веществата, които трябва да етикетираш по закон, са консерванти, оцветители, подсладители, подобрители на вкуса, фосфати, сяра, хинин и кофеин. Обикновено в ресторанта тези вещества се етикетират, като им се дават номера, които се добавят към хранителните продукти, и след това се прави регистър на последната страница на менюто. Освен това трябва да информираш клиентите си и за алергените. Алергените, които трябва да бъдат упоменати в менюто ти, са глутен, ракообразни, яйца, риба, фъстъци, соя, мляко, бобови растения, целина, горчица, сусам, серен диоксид и сулфат, мекотели и лупини.

Регулиране на ценовата индикация. Регламентът за посочване на цените регламентира начина, по който трябва да показваш цените на артикулите от менюто си на клиентите. По принцип цената трябва да бъде крайната цена, която клиентът ще плати, с включени всички данъци.

3.4 Закон за непушачите

В България има обща забрана за пушене в ресторантите. Все пак има изключения, например ако в ресторанта има отделно помещение за пушене, например градина.

Препоръчваме ти да се запознаеш с тези закони и разпоредби, тъй като има много насоки, които трябва да се спазват.

4. Правни форми 

Restaurant ownership structures

Има четири различни правни форми, от които можете да избирате, когато регистрирате бизнеса си с ресторанти. Можете да се регистрирате като:

  • едноличен търговец (ЕТ);
  • акционерно дружество (АД);
  • дружество с ограничена отговорност (ООД);
  • еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Разликата между ЕООД и ООД е в броя на хората, които притежават част от капитала. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала. За регистрация на ООД - учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения. Препоръчително е да проведеш задълбочено проучване на тези различни правни форми и да избереш тази, която отговаря на личните ти предпочитания.

За да регистираш фирмата си в търговския регистър, е необходимо да го направиш в Агенцията по вписванията.


Да обобщим

5. Обобщение

Restaurant paperwork permissions

Всички споменати лицензи, сертификати, правила и разпоредби са много важни за твоя ресторант. Въпреки това регистрацията като обект с обществено предназначение и хигиенните разпоредби изграждат основите на твоя бизнес и са най-важните изисквания. Ние от МЕТРО препоръчваме да проучиш добре и да се свържеш с институциите, за да получиш повече информация, която е специфична за твоите лични планове за ресторант. Увери се, че всяко разрешително и сертификат са заявени седмици или месеци преди планираната дата на отваряне.

Изискванията могат да бъдат непосилни, но запази спокойствие - всеки ресторант е преминал през този процес, така че и ти можеш да се справиш. Просто не бързай и потърси помощници, които да те съпъстват.

6. Често задавани въпроси

Не пропускай нищо
Нюзлетър
Бъди винаги в час с игри и офертите на МЕТРО!
Абонирай се
Топ оферти в МЕТРО
Избрани промопредложения
Не изпускай нашите изгодни оферти - избрани промоционални предложения, които обикновено участват и в телевизионна реклама.
Виж офертите