Финансиране на ресторанта: какво трябва да знаеш

Restaurant Financing and Funding

Управляването на ресторант може да бъде вълнуващо и удовлетворяващо начинание, но крие и много условности. Има няколко области, на които трябва да се наблегне, преди да отвориш врати за широката публика. Сред тях са финансирането и набирането на средства, съставянето на подходящ бизнес план, наемането на най-добрите хора за съответните позиции в ресторанта и избора на подходящ интериор, така че клиентите да се чувстват като у дома си.

Стойността на твоята идея

1. Кратко напомняне: Всеки бизнес започва с идея 

Това е кратко напомняне, че всеки бизнес започва с идея. Въпросът е тя да оправдава времето и енергията ти, както и да резонира с представите ти за дългосрочно начинание, което да си заслужава, дори и да няма незабавна печалба.

След като веднъж имаш идеята, е важно да я приемеш насериозно и да не позволяваш на никого да ти казва обратното. Ако някой ти каже, че това е невъзможно, игнорирай го и докажи, че греши!

Понятието "Финансиране"

2. Какво представлява финансирането      

Financing vs Funding a Business

Финансирането и набирането на средства са два различни термина. Финансирането може да се изрази в получаването на заем от кредитори или на капитал от инвеститори. Набирането на средства представлява действителният паричен ресурс/капитал, който се влива в даден бизнес от инвеститори, с цел неговото развитие и не създава дълг от страна на получателя. Обикновено  се осъществява след успешно представяне на бизнес план.

Една компания може да се възползва и от двата вида финансиране в зависимост от нейните нужди. Например един малък бизнес може да иска да инвестира в оборудване и да възстанови използваните средства на по-късен етап. В този случай би било по-ефективно да се вложи обортния капитал, а не да се поема дълг към трети лица. Когато обаче компанията се нуждае от допълнителен капитал за разширяване или растеж, най-вероятно ще се наложи да се финансира по друг начин.

Освен това някои предприятия разполагат и с двата вида финансиране - паричният поток от дейността им е достатъчен за покриването на основните оперативни разходи, но стане ли въпрос за разширяване, те използват капитал, осигурен от трети лица.

Налични възможности за финансиране

3. Видове финансиране

3.1 Възможност за финансиране на ресторанта

Опциите за финансиране на ресторант могат да бъдат разделени на две основни категории:

  1. Заем от банка или от друга финансова институция, който да бъде върнат на по-късен етап с начислената лихва за периода.
  2. Дялово финансиране - форма на собственост, която осигурява участието на инвеститора в управлението на вече съществуваща компания (без да се налага той да създава или изгражда нов бизнес) в замяна на предоставени от него средства.

3.2 Как да избереш вариант за финансиране

Изборът на финансиране на ресторант може да бъде сложен, но има няколко стъпки, които можеш да предприемеш, за да го улесниш.

Първо, важно е да разбереш, че не всички кредитори ще отпуснат заем за ресторант. Това е така, защото има много фактори, които могат да повлияят на решението им (например местоположението на ресторанта). Второ, трябва да знаеш какъв вид заем търсиш - дали е краткосрочен или дългосрочен. Има и различни начини за изплащане на заема, периодични плащания в брой или чрез кредитна карта. Трето, ако имаш лоша кредитна история или не си теглил кредит до сега, може да помислиш за малки по размер заеми. Лихвеният процент по тези малки заеми може да бъде много висок. Въпреки това те все още могат да се използват успешно от хора, които не отговарят на условията за по-големи заеми, но се нуждаят от пари на момента.

 

3.3 Защо стартиращите предприятия избират финансиране?

Съществуват много причини, поради които стартиращите предприятия избират финансиране. Най-често срещаната причина е, че те се нуждаят от капитал, за да стартират бизнеса си. Финансирането им осигурява необходимите средства, без които много от тях не биха могли да стартират, било то за закупуването на инвентар, плащането на наем, или набирането на персонал. Друга причина, поради която се търси финансиране, е нуждата за по-нататъшно развитие. Получавайки инвестиции, те могат да разширят дейността си и да достигнат до нови пазари. Това може да им помогне да увеличат приходите си и да станат профитабилни в даден момент.

И накрая, някои стартиращи предприятия използват финансиране с цел минимизиране на риска. Като поемат дълг, те могат да намалят излагането си на потенциални загуби, ако бизнесът им се провали.

 

3.4 Кои са най-надеждните възможности за финансиране на ресторант?

Когато става въпрос за финансиране на ресторант, има множество варианти, които да се вземат предвид и затова е важно да направиш проучване и да избереш подходящия за теб и твоя бизнес.

Избор на банков кредит

4. Стандартни банкови заеми    

Regular Bank Loan for Restaurant

Ако искаш да отвориш нов ресторант или да разшириш съществуващия, ще ти трябват средства. Тук се намесват банките. Стандартните банкови заеми са са вариант за бизнесите, които трябва да инвестират в дейността си или да я разширят дейността с цел достигане до повече клиенти.

Банките предлагат тези заеми за ресторанти въз основа на обезпечителната стойност на техния бизнес. Стойността на обезпечението се определя на база на това колко пари ще са необходими на банката, за да ги ликвидира, ако не изплатят заема си. Обезпечителната стойност се влияе и от други фактори като паричните потоци, които бизнесът генерира, броя служители и т.н. Обезпечението може да включва физически активи като недвижими имоти и строителни проекти, финансови активи като акции, облигации и парични средства в банкови сметки и дори нематериални активи като права върху интелектуална собственост (ИС).

Банките имат различни видове изисквания, когато преценяват дали ще отпуснат заем или не, в зависимост от това до какъв вид обезпечение имат достъп в даден момент. Те разглеждат няколко фактора, като например дали бизнесът разполага с достатъчно налични финансови ресурси, за да се изплати заема.

 

4.1 Други възможности за отпускане на заем

Ресторантите трябва да могат редовно да закупуват оборудване, консумативи и мебели. Подобни покупки обикновено се осъществяват чрез кредитни карти или банкови заеми, но при тези методи има такси и лихвени проценти, свързани с тях. Съществуват и други варианти за заем, които не са обвързани с подобни тарифи. Ето няколко алтернативи:

4.1.1. Лизинг на търговско оборудване

Оперативният лизинг на търговско оборудване е вид договор за разсрочено плащане, при който взимаш дадена вещ на лизинг (например компютър или хладилник) за определен период от време. Можеш да избереш това, което има смисъл за твоя бизнес, и след това да го вземеш на лизинг чрез твоята банка или друга финансова институция. Сумата, която плащаш месечно, се определя от стойността на оборудването и от това колко време ще го ползваш. Повечето банки предлагат лизинг на търговско оборудване, както и други видове финансиране в зависимост от твоите нужди.

4.1.2 Краткосрочни заеми

Краткосрочните заеми често влизат в употреба когато един бизнес се нуждае от средства на момента, но все още има време докато му бъде разплатено. Тези заеми могат да бъдат обезпечени с имущество, активи или ипотека върху недвижими имоти, като например къщи или предприятия.

Как работи паричният аванс за търговци

5. Парични аванси за търговци      

Паричният аванс вид финансов инструмент, който позволява на търговците да получават аванс в момента на продажбата, и не е необходимо да чакат датата на пълното изплащане. Това им позволява да работят по-ефективно и да се съсредоточат върху развитието на бизнеса си.

Паричният аванс за търговци е идеален за бизнеси, които срещат затруднения при изпълнението на сроковете за плащане и се нуждаят от незабавни средства. По този начин можеш да платиш всички свои сметки в пълен размер, да избегнеш такси за просрочие и други санкции, както и да поддържаш клиентите си доволни.

Merchant cash advice for restaurant

5.1 Бизнес кредитна линия

Твоят ресторантьорски бизнес се разраства и се нуждаеш от повече капитал, за да го развиеш. Може да разполагаш с налични парични средства, за да рефинансираш съществуващите бизнес кредити, но какво ще стане, ако бизнесът ти не е в състояние да посрещне дълговите си задължения? Последното нещо, което искаш, са проблеми с паричните потоци, които могат да ти костват скъпо и да отнемат много време.

Бизнес кредитната линия е гъвкаво решение за финансиране, което може да ти помогне да се разрастваш, без да увеличаваш общите нива на дълга си. Това ти позволява да получиш достъп до оборотен капитал, когато е необходимо, така че да можеш да изплащаш дългове или да инвестираш в инициативи за растеж. Твоите бизнес кредитни линии обикновено са обезпечени с твоите активи, така че няма нужда да се притесняваш за месечни или балонни плащания.

Бизнес кредитната линия осигурява гъвкав източник на финансиране за малки предприятия, които се нуждаят от краткосрочна ликвидност за сезонни скокове в продажбите или за закупуване на ново оборудване.

 

5.2 Краудфъндинг

Краудфъндингът може да бъде чудесен начин за набиране на средства за нов бизнес. Първоначалните средства често идват от приятели и роднини, но потръгне ли веднъж проектът, краудфъндингът става нов потенциален източник на капитал. Ако обмисляш подобна кампания за твоя ресторантьорски бизнес, ето няколко съвета, които ще ти помогнат да започнеш:

Започни с правилния план. Преди да стартираш кампанията си, е важно да знаеш какво точно искаш да постигнеш. Това ще определи какъв тип платформа или източник на финансиране ще работи най-добре за твоята кампания.

Създай ефективен видеоклип, с който да представиш идеята си. Съществуват няколко различни платформи, които позволяват на предприемачите да набират средства чрез кампании за краудфъндинг. Двата най-популярни вида платформи включват Kickstarter и Indiegogo, като и двете предоставят различни нива на опции за персонализиране и инструменти за отчитане, които могат да се използват за създаване на висококачествено презентационно видео.

Постави си реалистични очаквания за възвръщаемост и печалби. Почти всяка кампания има очаквана възвръщаемост на инвестицията (ROI), така че е важно да разбереш тези цифри, преди да започнеш кампанията си, за да не се окажеш разочарован, ако възвръщаемостта на инвестициите не е достатъчно висока, за да оправдае очакванията ти.

Получаване на заем за търговска недвижима собственост

6. Кредит за търговска недвижима собственост  

Кредитът за търговски имоти се използва от предприятия за закупуването, изграждането и подобряването на имот. Ако имаш бизнес и искаш да разшириш дейността си, това е подходящият момент да обмислиш инвестиция в търговски недвижими имоти. Това включва закупуването на търговски имот, както и неговото реновиране с цел да отговаря на изискванията на твоите клиенти.

Обикновено тези заеми се използват не само от ресторанти, но и от други предприятия като хотели, болници, училища и др. Те ти позволяват да инвестираш в имоти, чиито наеми са високи и осигуряват високи маржове на печалба. Лихвените проценти по този тип заеми обикновено са много по-ниски от личните, тъй като на тях се гледа като на инвестиция (а не като на  обикновен заем, който се използва за ежедневните нужди на един бизнес).

Такъв заем може да бъде получен от банка или от друг вид финансова институция.

Финансиране: Какво още трябва да вземеш предвид?

7. Финансиране на ресторант - допълнителни фактори, които трябва да се вземат предвид

Financing restaurant equipment

7.1 Финансиране за оборудване

Откриването на ресторант може да бъде скъпо начинание. В допълнение към разходите за лизинг и закупуване на търговско помещение, има множество разходи, свързани с кухненското оборудване. За много нови ресторантьори финансирането е най-добрият начин за покриване на тези разходи. Финансирането за оборудване ти позволява да разпределиш разходите във времето, което прави необходимите уреди по-достъпни в краткосрочен план. Освен това този тип финансиране може да осигури и данъчни облекчения. Някои видове оборудване могат да бъдат вписани като бизнес разходи, което да намали крайната сума обложена с данък. Когато обмисляш финансиране за оборудването за твоя ресторант, е важно да се огледаш и да сравниш лихвите и условията на различните кредитори. С внимателно планиране и сравняване можеш да намериш подходящото решение за финансиране на твоя бизнес.

 

7.2 Внимателна оценка на възможностите за финансиране на ресторанти

Ако смяташ да отвориш ресторант, трябва да направиш най-добрия избор зa неговото финансиране, за да потръгне успешно. Има няколко фактора, които трябва да вземеш предвид. Първо, ще трябва да решиш каква част от парите да вземеш назаем. Това ще ти помогне да намалиш броя на опциите си и по-лесно да избереш правилната за своя бизнес. След това ще трябва да сравниш лихвените проценти и условията, за да намериш най-добрата оферта. Не забравяй да пресметнеш както общите разходи по заема, така и всички такси и неустойки за предсрочно погасяване. И накрая, ще трябва да вземеш предвид личното си финансово състояние и да се увериш, че можеш спокойно да погасяваш месечните си вноски. Като отделиш време да сравниш и оцениш възможностите си, можеш да си сигурен, че ще избереш най-доброто финансиране за ресторант за твоите нужди.

7.3 Провери обстойно финансовия доставчик

Когато избираш финансова институция, е важно да вземеш предвид нейната репутация. Искаш да си партнираш с фирма, която е известна със своя успех и стабилност. Потърси такава, която е в бизнеса от много години и чиито клиенти са останали доволни. Също така е важно да четеш отзиви и да разпитваш хора, на които имаш доверие, за да получиш полезна обратна връзка. Добрата финансова институция ще предложи отлично клиентско обслужване, конкурентни лихви и полезни съвети. Избери разумно и ще си на път към твоето светло финансово бъдеще.

Да обобщим

8. Приложение и обобщение

8.1 Документи и сертификати

Когато кандидатстваш за финансиране на ресторант или набираш средства за неговото развитие, ще се нуждаеш от определени документи и сертификати, включително бизнес план, лични финансови отчети и доказателство за наличието на обезпечение. Кредиторът или инвеститорът ще иска да види, че имаш добре обмислен бизнес план и че разполагаш с финансовите средства, за да го осъществиш. Освен това те ще искат да видят някаква форма на обезпечение, като например имот или оборудване, която да служи като гаранция за заема. Ако разполагаш с всички необходими документи и сертификати, това ще увеличи шансовете ти за одобрение. 

8.2 Заключение

Откриването на ресторант може да е трудна задача, но не и невъзможна. Разбирайки различните видове финансиране и начини за набиране на средства, можеш значително да улесниш процеса. Надяваме се, че тази статия ти е помогнала да разбереш с какви възможности разполагаш, и ти пожелаваме успех в откриването на мечтания ти ресторант! Приложението на бизнес плана обикновено се използва с цел предостовяне на документация, която да допълва останалата информация. Това може да включва финансови отчети, автобиографии, договори за наем, пазарни проучвания, разрешителни, лицензи и други правни документи. Приложенията към бизнес плана трябва да бъдат ясно обозначени и лесно достъпни, за да могат инвеститорите бързо да намерят необходимата информация. Включването на допълваща документация в приложението помага на инвеститорите да придобият по-пълна представа за твоя бизнес и прави идеята ти по-убедителна.

9. Често задавани въпроси

Не пропускай нищо
Нюзлетър
Бъди винаги в час с игрите и офертите в МЕТРО
Абонирай се
Топ оферти в МЕТРО
Избрани промопредложения
Не изпускай нашите изгодни оферти - избрани промоционални предложения, които обикновено участват и в телевизионна реклама.
Виж офертите