Основи на печивата и сладкарските изделия

Квалификационен курс за част от професията „Готвач“

ОСНОВИ НА ПЕЧИВАТА И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
Професия: Код 811070 „Готвач“
Специалност: Код 8110701 „ Производство на кулинарни изделия и напитки “

Информация за курса

Форма на обучение: дневна, присъствена
Хорариум: 40 учебни часа
Документ: Успешно завършилите курса участници получават: Удостоверение за професионално обучение по част от професия, одобрено от НАПОО.
Дати на провеждане: бъдеща дата
Краен срок за записване на кандидатите: бъдеща дата
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да имат навършени 16 години;
  • минимално входящо нио – завършен 10-ти клас / средно обазование
  • медицинско свидетелство, че професията не им е противопоказна

Необходими документи за записване:

  •  Копие на лична карта
  • Документ за завършено образование
  • Медицински документ, удостоверяващ здравословно състояние на кандидата и че професията не му е противопоказна (Карта за предварителен медицински преглед)
  • 1 бр. снимка за лични документи
  • Документ за платена такса

Знания, умения и компетентности:
Курсът е разделен на теоретична част и практическа подготовка, като основнa част от обучението са часовете по практика. Курсистите ще се запознаят и усвоят класически и модерни техники на готварството, ще придобият специфични умения за приготвянето на кулинарни изделия и ще се запознаят с основното оборудване и инвентар в професионалната кухня.
Учебни предмети по тема „ Основи на печивата и сладкарските изделия“:
1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Организация на работния процес и хигиена на работното място
3. Сладкарско гастро оборудване и инвентар
4. Качествена характеристика, съхранение и подготовка на суровини, материали, полуфабрикати и готова продукция
5. Основи и технологии на хлебопроизводството и печивата - основни видове теста за хляб техники на земсване, ферментационни процеси и последваща термична обработка
6. Основи на сладкарството – видове следкарски теста, техники на замесване, оформяне и специфика на термичната обработка. Видове блатове и платки
6. Работа със захар и шоколад - изработка на различни видове кремове, сиропи, глазури и гарнировки
7. Сухи и сочни следкраски изделия. Оформяне на готовото изделие и изработка на художествена украса
8. Модерни ресторантски десерти

За регистрация за курса, моля натиснете ТУК
При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на тел.: 02 9762 498 или е-mail: METRO Academy

Имаш въпроси?
Нужна ти е повече информация за събитията в МЕТРО Академия– на линия сме да отговорим!
Свържи се с нас