Център за професионално обучение (ЦПО)

Стани професионалист с МЕТРО Академия! Ела на
професионално обучение за придобиване на квалификация по професия или по
част от професията.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Център за професионално обучение  (ЦПО) към МЕТРО Кеш Енд Кери България ЕООД

е лицензиран от  Национална Агенция за Професионално  Образование и Обучение (НАПОО) към Министерския съвет  с  Лицензия  № 201212989  от 13.08.2013 г. Лицензираните професионални обучения с придобиване на степен за професионална квалификация към ЦПО-то се провеждат в напълно оборудванта база на МЕТРО Академия, която се простира на 840 кв.м. Академията разполага с една от най-модерните професионални кухни, ресторант, зона за бариста обучения и 3 учебни/ конферентини зали.

Нашата цел

Със създаването на Академията в началото на 2012г., МЕТРО цели близкият контакт и постоянна подкрепа за ХоРеКа бизнеса в България, на който МЕТРО е основен доставчик и партньор. Водени от тази идея и осъзнавайки основния проблем в ХоРеКа сектора - липсата на добре обучени и квалифицирани кадри, ние превърнахме разрешаването на този проблем в наша мисия. За да осъществим тази мисия, непрекъснато изучаваме, изследваме добрите световни практики и ги адаптираме към нуждите и спецификите на българската икономика и туристически пазар.

Нашата мисия

В помощ на своите клиенти МЕТРО Академията предлага висококачесвени обучения за придобиване на квалификация по професия или по част от професията в сферата на туризма и услугите, както и професионални курсове с разнообразна тематика и степен на трудност, водени от доказали се професионалисти от страната и чужбина. Обученията целят всеобхватност и поставяне на минимален праг на познанията и уменията на персонала в хотелите и ресторантите, като по този начин искаме осигурим на гостите на тези заведения високото качество на обслужване, което заслужават.

Нашите обучения

Обученията, които се провеждат са с различна продължителност и форма – дневна, дистаниционна и смесена. Обученията се водят от професионалисти в своята област, с дългогодишен опит като консултанти и инструктори на водещи хотели и ресторанти в страната. По време на курсовете изключително се набляга на практическата подготовка, като курсистите имат реалната възможност да се потопят в атмосферата на работната обстановка още по време на самото обучение. В края на всеки курс се провеждат два изпита – изпит по теория и изпит по практика. След успешно положени изпити, курсистите получават Сертификат или Удостоверение по част от професия за завършен квалификационен курс по съответната професия. 

Реализация

След успешно завършване на обучението, курсистите са подготвени за всеки тип обслужване в търговска зала и кухня. МЕТРО се старае да подпомогне намирането на работа в хотели и ресторанти, с които си партнира. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието, младежта и науката. Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява с Удостоверение за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието, младежта и науката.

Лицензии

Професионалните направления, за които ЦПО към МЕТРО Кеш енд Кери България има издаден лиценз от НАПОО за провеждане на обучения са следните: Готвач, Сервитьор-барман, Хотелиер, Ресторантьор, Продавач-консултант, Търговски представител, Офис-мениджър, Касиер.