Бисквитки на трети страни

Име на „Бисквитката“
Цел
Срок на съхранение
VISITOR_INFO1_LIVE
Използва се от youtube.com с цел да подсигурява връзката със сайта.
30 месеца
YSC
Използва се от youtube.com с цел да подсигурява връзката със сайта.
До изтичане на сесията
DEVICE_INFO
Използва се от youtube.com с цел да подсигурява връзката със сайта.
6 месеца
CONSENT
Използва се от youtube.com с цел да подсигурява връзката със сайта, както и да съхранява информация за предоставеното съгласие.
24 месеца
1) Google Maps
Нашата интернет страница използва приставката на Google Maps, за да покаже местоположението на магазините ни. Тази услуга се предлага от Google. Обработването е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД. В наш законен интерес е да предоставим на нашите клиенти карта с търговските ни обекти. Целта и обхвата на събирането на данни, както и по-нататъшната обработка и използване на данните от Google, както и Вашите права и опции за настройка за защита на вашата поверителност, можете да откриете в информацията за защита на личните данни на Google на този адрес.