ФУНКЦИОНАЛНИ "БИСКВИТКИ"

Име на „Бисквитката“
Цел
Срок на съхранение
selectedLocale_NN
Поддържа правилният превод на страницата
12 месеца
Lang
Поддържа правилният език на страницата
12 месеца
of_ui_country
Задейства потребителски интерфейс за конкретната държава
5 дни
abGroups
Използва се за А и Б тестове от Mshop.
30 дни
INTERNAL_LOGIN_DISABLE_SSO
Активира или спира възможността за заявяване и изпращане на поръчка, в зависимост от начина на вписване. Използва се от Mshop.
5 дни
USER_TYPE
Използва се за идентифициране на потребителите- дали са клиенти или служители на МЕТРО. Използва се от Mshop.
5 дни
CSS_FORCE_EN_LANGUAGE
Не е зададена само се чете 
До краят на сесията
ga_loginTracker
Използва се за стабилизиране на проследяването на влизане в SSO в публикации
До краят на сесията
ecat_store
Съдържа информация за магазина и продукта от каталога, който е избран посетителя
1 час