ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ "БИСКВИТКИ"

Име на „Бисквитката“
Цел
Срок на съхранение
allowedCookieCategories
Съхранява предпочитанията на потребителите относно различните категории „бисквитки“.
1 година
.AspNet.Cookies
Поддържа потребителите вписани (логнати) на сайта.
До края на сесията
BIGipServerwww-p-mc.metro-group.com-80
Подсигурява потребителят да е свързан към правилната система в нашата инфраструктура.
До края на сесията
.AspNet.Correlation.Idam
Използва се за потвърждение, че посетителят е вписан (логнат) и какви данни за вписване е използвал.
До края на сесията
compressedJWT
Използва се от MShop за идентификация.
5 дни
Tsession
Използва се от MShop за съхранение на потребителското поведение по време на сесията.
До края на сесията
DC_ID
Отговаря за управлението на сесията на сървъра, като балансира натоварването.
До края на сесията
__RequestVerificationToken
Това е бисквитка против фалшифициране, която уеб приложенията, базирани на технологиите ASP.NET MVC, използват. Разработена е, за да спре неразрешено публикуване на съдържание на уебсайта. Не съдържа информация за потребителя.
До края на сесията
TS01c83fe8 bunch of cookies followingformat TSxxxxxxxx
Изследва трафика, за да подсигури, че той отговаря на изискванията за сигурност. Това важи за цялата група бисквитки, чиито имена следват формата: TSxxxxxxxx.
До края на сесията
UserSettings
Използва се за запаметяване на избрания магазин.
12 месеца
ga_customer_consent
Идентифицира дали потребителят е приел или отказал използването на бисквитки.
1 година
barSessionId
Зададена от сървъра сесийна бисквитка за проследяване на състоянието на сесията за модул Регистрация на бизнес акаунт.
До края на сесията
pssSessionId
Зададена от сървъра сесийна бисквитка за проследяване на състоянието на сесията за модул Самообслужване.
До края на сесията
assSessionId
Зададена от сървъра сесийна бисквитка за проследяване на състоянието на сесията за модул Самообслужване.
До края на сесията
_ts
Използва се от сървъра да следи уникални идентификационни потребители.
До края на сесията
Invite
Използва се за изпращане на покана след финализиране на регистрация.
1 месец
psuCsrf
Използва се за забрана на CSRF тагове.
24 часа
oidcSessionTracker 
При изход от страницата тези бисквитки се използват за търсене на всички приложения, които са част от SSO и браузърът се пренасочва към тях за изход.
1 ден
metroIdentity 
Използва се да идентифицира дали посетителят има друго приложение на МЕТРО, което има активиран SSO, тогава IDAM няма да иска потребителско име и парола отново.
14 дни
_sid
Зададена от сървъра сесийна бисквитка за проследяване на състоянието на сесията.
Докрая на сесията
f5_cspm
Тази бисквитка е свързана с продуктовия пакет BIG-IP от компанията F5 и част от балансирането на натоварването. Използва се за наблюдение на скоростта на зареждане на страницата.
До края на сесията
f5avr_cspm_
Тази бисквитка е свързана с продуктовия пакет BIG-IP от компанията F5 и част от балансирането на натоварването. Използва се за съхраняване на потребителската сесия, за да се идентифицира потребителската сесия в трафика на приложението.
До края на сесията
ASP.NET_SessionId
Зададена от сървъра за проследяване на състоянието на сесията.
До края на сесията
barrier
За защита срещу Cross-Site Request Forgery (CSRF) и DOS атаки, опитващи се да разкрият потребителските пароли, IDAM внедри „модел на токен за синхронизиране“. Тази бисквитка се използва, след като потребителят влезе в страницата за вход към сайта, когато се извърши действителното удостоверяване.
10 минути
SES2_customerAdr_
Използва се за запазване на адреса за доставка за клиенти от MShop.
7 дни