Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Декларация за съгласие

Искате ли да получавате информация за:

     
  • специалните ни оферти и промоции;
  •  
  • нови продукти и услуги;
  •  
  • идеи и предложения от нашите специалисти;
  •  
  • дегустации, събития и мероприятия?

Заявете предпочитанията си сега!

 

Съгласен/сна съм МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление:  Цариградско шосе 7- 11 км., София 1784, България (наричано за кратко МЕТРО), да обработва личните ми данни, както е упоменато по-долу във връзка с целите, описани в тази декларация за съгласие.

*
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------Адрес:
*
*
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*
Въведете мобилен номер с 12 цифри във формат: 3598XXXXXXXX
*
*
Обработването на гореспоменатите лични данни е ограничено спрямо следните цели: • Получаване на НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНА информация, свързана с маркетинг дейността на МЕТРО, включително реклама за актуални продукти, услуги, акции, игри с награди, клиентски проучвания и анкети, чрез:
• Получаване на ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ маркетинг предложения и информация - персонализацията се извършва чрез оценка на Вашето потребителско поведение чрез Вашето покупателно поведение чрез:
Давам изричното си съгласие за обработване и трансфер (включително и извън ЕС) на личните ми данни във връзка с изброените по-горе цели.
Съгласието за обработка на личните данни и предоставянето на гореспоменатите данни е доброволно. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез уведомление в свободен текст до МЕТРО. Такова уведомление в свободен текст може да бъде изпратено, например, чрез електронна поща до dpo@metro.bg. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработването, което е основано на съгласието, дадено преди неговото оттегляне. Там, където не е дадено съгласие или същото е било оттеглено, няма да има негативни последствия. В случай на възникване на всякакви въпроси по отношение на тази декларация за съгласие или за общата защита на данните от страна на МЕТРО, моля, свържете се с: dpo@metro.bgКато администратор на данните Ви, МЕТРО има задължението да Ви предостави информация относно начина, по който обработва личните Ви данни. Тази информация, може да бъде намерена в нашето „Уведомление за защита на данните“ на www.metro.bg или се обърнете към нашето Длъжностно лице за защита на личните данни.Разбрах тази декларация за съгласие и се съгласявам гореспоменатите лични данни да се обработват съгласно целите, отбелязани от мен в тази декларация за съгласие.
 
Captcha

 
*