ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПРОДАЖБА НА ЯЙЦА Дончево

Информация за клиентите относно изтеглянето на продукт

СТАНОВИЩЕ НА МЕТРО БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ОПИТИ ЗА ИЗМАМА

10 ноември 2023 г.

МЕТРО Кеш енд Кери България приканва своите клиенти, закупили следните яйца на производител ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД:

Арт. №
Артикул
287372
180БР ЯЙЦА М ДОНЧЕВО 53-63ГР.
287374
180БР ЯЙЦА L ДОНЧЕВО 63-73 ГР.
287375
30БР ЯЙЦА М ДОНЧЕВО 53-63ГР.
287380
30БР ЯЙЦА L ДОНЧЕВО 63-73ГР.
по възможност да ги върнат в търговския обект, от който са ги закупили.
Мярката се налага след информация от страна на Българската агенция по безопасност на храните за констатирано огнище на болестта Инфлуенца А (грип) по птиците в птицевъдния обект с рег.номер 3BG08001 и обявено вторично огнище във втората ферма на производителя с рег. номер 2BG08001 в с. Дончево, общ. Добрич, обл. Добрич, както и Заповед за изтегляне от продажба на яйца от тези ферми.
Ако разполагате с яйца на производител ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД, закупени от нас, заповядайте в нашия магазин и ние ще възстановим заплатената от Вас сума за съответното количество. Също така, в случай че препродавате продукта, Ви приканваме да информирате и Вашите партньори/клиенти.
Птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на добра хигиена и правилна термична обработка при приготвяне и консумиране на продуктите. Целта на изтеглянето е за ограничаване разпространението на заразата по животните.
Извиняваме се за причиненото неудобство. Безопасността и здравето на нашите клиенти, както и качеството на предлагания от нас асортимент, са първостепенни приоритети за МЕТРО България.

От Ръководството на МЕТРО Кеш енд Кери България
10 ноември 2023 г.

8 ноември 2023 г.

МЕТРО Кеш енд Кери България приканва своите клиенти, закупили следните яйца, идващи от животновъден обект с рег.номер 3BG08001 посочен върху етикета:
Арт. №
Артикул
287372
180БР ЯЙЦА М ДОНЧЕВО 53-63ГР.
287374
180БР ЯЙЦА L ДОНЧЕВО 63-73 ГР.
287375
30БР ЯЙЦА М ДОНЧЕВО 53-63ГР.
287380
30БР ЯЙЦА L ДОНЧЕВО 63-73ГР.

по възможност ги върнат в търговския обект, от който са ги закупили.
Мярката се налага след информация от страна на Българската агенция по безопасност на храните, за констатирано огнище на болестта Инфлуенца А (грип) по птиците в една от фермите на производител ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД в с. Дончево, общ. Добрич, обл. Добрич, в животновъден обект с рег.номер 3BG08001, и Заповед за изтегляне от продажба на яйца от тази ферма.
Яйцата на производителя от животновъден обект с рег.номер 2BG08001 не са засегнати към момента и на този етап не се налага изтеглянето им.
Ако разполагате с продукти от посочената ферма 3BG08001, закупени от нас, заповядайте в нашия магазин и ние ще възстановим заплатената от Вас сума за съответното количество. Също така, в случай че препродавате продукта, Ви приканваме да информирате и Вашите партньори/клиенти.
Птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на добра хигиена и правилна термична обработка при приготвяне и консумиране на продуктите. Целта на изтеглянето е за ограничаване разпространението на заразата по животните.
Извиняваме се за причиненото неудобство. Безопасността и здравето на нашите клиенти, както и качеството на предлагания от нас асортимент, са първостепенни приоритети за МЕТРО България.

От Ръководството на МЕТРО Кеш енд Кери България
8 ноември 2023 г.

виж още НОВИНИ ОТ МЕТРО БЪЛГАРИЯ
Виж още актуална информация за случващото се в МЕТРО. 
Назад към всички