Шеста поредна година сме отличени като най-добър ТОП работодател от TOP Employers Institute

МЕТРО България получи сертификат Top Employer 2023

МЕТРО България получи за шести път висока международна оценка с престижните сертификати на Top Employers Institute. Отличието се дава от Top Employers Institute за изключителните усилия на МЕТРО България в грижа за служителите. Институтът проверява и сертифицира над 1857 организации в 123 държави. Компанията ни е последователна в усилията си и всяка година повишава резултатите си. Важно е да се отбележи, че сертификатът Top Employer се различава от някои други отличия за работодатели на пазара и е обективна оценка на базата на общо 20 области, които се проверяват от страна на института. Сред тях са: бизнес стратегията на компанията, стратегията за управление на човешките ресурси, работната среда, ценностите, удовлетвореността на служителите, процесите по подбор, въвеждане, развитие и оценка на представянето, политиката за устойчивост на компанията и многообразието на работното място.

Значителен напредък в политиката към служителите

През последните няколко години най-значителен е напредъкът на МЕТРО България в категорията, която включва организация и управление на промяната, дигитализацията и работната среда. Факт е, че компанията непрекъснато инвестира в подобряване и на физическите условия в офиса и магазините – бяха направени множество подобрения, беше изграден и изцяло нов кът за почивка и срещи, реновирани бяха столовите в магазините, като този процес продължава и през тази година.

Високи резултати

МЕТРО България се отличава значително при сертификацията за Top Employer в категорията, свързана с устойчиво развитие, многообразие на работното място, ценности и принципи. Резултатът на МЕТРО (95.69%) е по-висок както от международния показател, така и от показателя за страната. Този резултат е следствие от практиките на компанията в подкрепа на общността и социалната отговорност. В МЕТРО България вярват, че една компания не може да бъде успешна, ако не е успешна общността, в която работи.

Възможности за кариерно развитие и грижи за благосъстоянието на служителите

Богатите възможности за кариерно развитие, повишаване на квалификацията, придобиването на нови умения, добрия баланс работа – личен живот, грижата за служителите при заболяване или злополука в семейството, са все отличителни черти на МЕТРО България като работодател. Към тях се добавят финансовата стабилност и ясната визия за бъдещето.
Грижите за младите служители са в центъра на вниманието - подкрепа се получава при сключване на брак и раждане на дете. За децата на МЕТРО компанията осигурява напълно безплатни годишни абонаменти за образователната платформа „Уча.се“ и редица обучения от разстояние по избрани от тях теми, сред които „Киберсигурност“, „Умения за презентиране“ и „Опазване на околната среда“.
От 2021 г. започна изпълнението и на глобалната програма, насочена към благосъстоянието на служителите на МЕТРО в цял свят. Тя се фокусира върху ключови области от здравето на хората – физическа активност, психически и емоционален баланс и т.н., към които компанията може да допринесе.

МЕТРО БЪЛГАРИЯ НАЙ-ДОБЪР ТОП РАБОТОДАТЕЛ 2023

5 години носител на сертификат Най-добър ТОП работодател от TOP EMPLOYERS INSTITUTE*

*Базираният в Нидерландия институт присъжда сертификата на базата на обективен анализ, обхващащ 20 ключови области, сред които бизнес стратегията на компанията, стратегията за управление на човешките ресурси, работната среда, ценностите, удовлетвореността на служителите, процесите по подбор, въвеждане, развитие и оценка на представянето, политиката за устойчивост на компанията и многообразието на работното място и др.


РЕЗУЛТАТ

 • 89.67% vs. 89.11% среден показател за бранша в България и 85.49% за бранша на международно ниво
 • +4,7% ръст на показателите на МЕТРО в сравнение с 2021 г.
 • +16% повишение на годишна база в оценката за стратегията за управление на хора на МЕТРО България
 • 100% максимален резултат в 6 области – бизнес стратегия, стратегия за управление на хора, дигитализация, работодателска марка, ценности, етични правила и интегритет
 • 23 години на пазара в България 11 магазина, 1 снабдителна база и +2100 служители

3  награди за добри работодателски практики през 2022

През 2022 година 30 ученици в дуална форма на обучение и изпълняват практиката си в МЕТРО

 • 487 обучения и обучителни материали, от които 286 са на български език за всички служители. 80% от служителите на компанията
  са минали поне едно обучение в нея през 2022 г.
 • +6% от служителите са започнали кариерата си и все още работят в компанията
 • 85% от мениджърите на високи позиции и 66% от ръководителите на средно ниво са израснали кариерно в компанията
 • 20% от преминалите дуално обучение в МЕТРО България остават на работа в компанията

„Глобален ден на МЕТРО героите“ – 30 отличени служители за личен пример и обогатяване културата на компанията

Служителите получават придобивки в сферата на:

 • здраве и работна среда
 • лични и специални поводи
 • пазаруване в магазините
 • семействата
 • хобито и благосъстоянието им
виж още НОВИНИ ОТ МЕТРО БЪЛГАРИЯ
Виж още актуална информация за случващото се в МЕТРО. 
Назад към всички