МЕТРО България ще спестява над 8 500 тона въглеродни емисии на година благодарение на изпълнени проекти за енергийна ефективност

Компанията работи за постигане на въглеродна неутралност до 2040 г.

Енергийната ефективност и ниският въглероден отпечатък са важна част от устойчивата политика на МЕТРО България. Компанията ни полага непрекъснато последователни усилия в тази област и само за периода 2019-2022 г. е инвестирала 15.4 млн. лв. в нововъведения, които увеличават ефективността в борбата с климатичната промяна.

С мисъл за природата

Благодарение на реализирани проекти през последните десет години, се очаква да пестим по 11.6 млн. kWh електроенергия за 12 месеца, което се равнява на годишното потребление на домакинствата в град с около 17 000 жители. Въглеродните емисии ще намалеят с 8 516 тона – колкото са годишните емисии на 720 леки автомобила.
Намаленото енергопотребление става факт в резултат на целенасочените мерки и технологичните нововъведения на компанията. Преминаване на магазините на LED осветление, подмяна на фреоните с хладилен агент с естествен произход, внедряване на системи за оползотворяване на остатъчна топлина, използване на възобновяема енергия, плъзгащи врати на залите за продажба на месо и зарядни станции за електромобили. Също така, служителите на компанията са ангажирани във вътрешна кампания, целяща да увеличи осведомеността и да подтикне повече хора към отговорно поведение по отношение на енергийните мерки.
„Целта, която МЕТРО си поставя, е до 2040 г. бизнесът ни да е въглеродно неутрален и всички мерки по енергийна ефективност, които прилагаме, ни приближават до изпълнението ѝ. Като компания, която е отговорна към околната среда и в същото време се нуждае от енергия за своята дейност, в глобален мащаб, МЕТРО е фокусирана върху постигането на надеждно нисковъглеродно енергийно снабдяване в дългосрочен план при същевременно оптимизиране на разходите,“ каза Никола Готрон, изпълнителен директор на МЕТРО България.

Инвестиции за по-зелено утре

МЕТРО България прилага последователно глобалната стратегия за устойчивост на компанията в своята дейност. В съответствие с регламента на ЕС за екодизайн осветление, всички 11 магазина на МЕТРО България преминаха на LED осветление. Това дава възможност на компанията да осигури достатъчно светлина в търговските си обекти, като същевременно намали въглеродния си отпечатък. Фреоните в хладилните инсталации бяха заменени с хладилен агент с естествен произход.
Магазините на компанията внедриха системи за оползотворяване на остатъчна топлина, отделена от хладилните инсталации, за да я използват за затопляне на вода за битови нужди и отопление на помещенията, а енергоспестяващите витрини работят с до 30% по-малък разход на електричество. Въведени са и плъзгащи врати на залите за продажба на месо, като само от тях през тази година ще са спестени 183 000 kWh енергия и 125 тона CO2 емисии.
Един от ангажиментите на МЕТРО по линия на устойчивата политика е да налага използването на повече възобновяема енергия в операциите си. Магазините в Благоевград, Плевен и Велико Търново са инсталирали фотоволтаици на покривите си. Те ги използват в периодите на пиковото потребление, когато на свободния пазар цените на електроенергия са най-високи. Енергията, произведена от фотоволтаичните системи, покрива между 20 и 30% от годишното потребление на енергия на съответните магазини.
На паркингите на 9 от 11 магазина МЕТРО в страната има инсталирани зарядни станции за електромобили. Тези проекти също са част от цялостния подход на компанията да насърчава употребата на автомобили, които намаляват вредното въздействие върху околната среда.

Ключови данни за енергийна ефективност

МЕТРО е една от първите компании, подписали „Кодекса за поведение за отговорен бизнес и маркетингови практики“. С този доброволен ангажимент МЕТРО иска да допринесе за устойчива промяна в хранително-вкусовата промишленост и хорека сектора. В същото време компанията си поставя за цел до 2040 г. бизнес операциите й в глобален обхват да станат климатично неутрални. Основни проекти:

LED инсталации

В 11-те магазина са внедрени LED инсталации в съответствие с регламента на ЕС за екодизайн и осветление.

Годишно спестени:

 • 4.4 млн. kWh
 • 1.3 млн. лв.
 • 2937 тона CO2 емисии

Използване на топлина от хладилните системи за отопление

Изграждане на системи за оползотворяване на остатъчната топлина от хладилните системи за отопление, за да се намали потреблението на газ и електричество.

Годишно спестени средно на магазин:

 • 3.2 млн. kWh
 • 950 хил. лв.
 • 2160 тона CO2 емисии

Използване на топлина от хладилните системи за подгряване на вода

Изграждане на системи за оползотворяване на остатъчната топлина от хладилните системи за подгряване на вода за битови нужди, за да се намали потреблението на газ и електричество.

Годишно спестени средно на магазин:

 • 184 хил. kWh
 • 55 хил. лв.
 • 125 тона CO2 емисии


Плъзгащи се врати

Поставяне на плъзгащи се врати за търговските зали за месо в 10 магазина с цел намаляване на свиването и охлаждането на изпарителите.

Годишно спестени средно на магазин:

 • 183 хил. kWh
 • 54 хил. лв.
 • 124 тона CO2 емисии

Стъклени врати

Монтиране на стъклени врати на хладилниците в 8 магазина за намаляване на използването на електричество.

Годишно спестени средно на магазин:

 • 128 хил. kWh
 • 38 хил. лв.
 • 695 тона CO2 емисии


Фотоволтаични системи

Изграждане на фотоволтаични системи на покривите на 3 магазина за задоволяване на собствените енергийни потребности.

Годишно спестени средно на магазин:

 • 1.4 млн. kWh
 • 255 хил. лв.
 • 918 тона CO2 емисии

Преобразуване на охладителните системи

Програма за излизане от F-Gas в 8 магазина, която преобразува охладителните системи в естествени хладилни агенти. Всички магазини ще бъдат преобразувани напълно до 2024 г.

Годишно спестени средно на магазин:

 • 2.3 млн.. kWh
 • 685 хил. лв.
 • 1560 тона CO2 емисии

Бъдещи планове

С изпълнението на всички тези проекти МЕТРО България намалява потреблението на енергия и се приближава към постигането на климатична неутралност до 2040 г.
Усилията на МЕТРО за намаляване на въглеродния отпечатък ще продължат, като общата глобална инвестиция по дейностите за постигане на климатична неутралност ще надхвърли 1 млрд. евро до 2040 г. Досега компанията е успяла в световен мащаб да намали своето потребление на енергия с 39%, изчислено на квадратен метър нетно работно пространство, в сравнение с базовата 2011 г. В България за периода 2023-2025 г. МЕТРО ще инвестира в енергийна ефективност 12.3 млн. лв.
виж още НОВИНИ ОТ МЕТРО БЪЛГАРИЯ
Виж още актуална информация за случващото се в МЕТРО. 
Назад към всички