TЗаедно ще предотвратим над 65 милиона пластмасови опаковки да влязат в океана

 

 Заедно с нашите доверени партньори ще рециклираме над 2 милион килограма пластмаса през следващите 12 месеца. В допълнение, нашите действия ще подобрят живота на тези, които събират изхвърлена пластмаса, като помагат на стотици семейства да получат достъп до базови нужди като образование, здравеопазване и други.

*1 милион килограма пластмаса се равняват на 100 милиона пластмасови опаковки. 


6
5
,
0
6
4
,
0
1
1

Този брояч илюстрира колко пластмасови бутилки вече сме предотвратили да попаднат в океаните с нашия глобален партньор Plastic Bank. За всеки дарени 50 цента ние рециклираме още 1 кг пластмасови отпадъци.

Заедно за каузата

ИНИЦИАТИВА НА МЕТРО

В ПАРТНьорство с Plastic bank

Партньорите ни в инициативата за намаляване на пластмасовите отпадъци

Ние в МЕТРО сме предприели решителни стъпки за намаляване на пластмасовите отпадъци и сега предлагаме широка гама от продукти с устойчиви опаковки. Също така се ангажираме да заменим опаковките на собствените ни марки с устойчиви алтернативи до 2025 г. Много от нашите доверени доставчици също заменят опаковките си с устойчиви алтернативи или намаляват количеството пластмаса, което използват. Това помага лесно да направиш и своя бизнес по-устойчив, тъй като можеш да избираш природосъобразни продукти от любимите си марки, без да се налага да променяш методите си на работа и да губиш качество.

Ограничи пластмасовите отпадъци, клиентите ти ще го оценят

КЛИЕНТИТЕ ТИ ГИ Е ГРИЖА, ВЗЕМИ МЕРКИ И ЗА БИЗНЕСА СИ

Факт е, че 91% от произведената пластмаса никога не се рециклира.** В резултат на това около 8 милиона тона пластмаса попадат в океана всяка година.*** Ако настоящият темп на замърсяване продължи, до 2050 г. може да има повече пластмаса в океана, отколкото риба.*** В бавния процес на разграждане се образуват микропластмаси, които се консумират от морските обитатели и следователно навлизат в нашата хранителна верига. Това подтиква много потребители да преразгледат навиците си, като някои вече са решили да не пазаруват повече от компании без устойчиви практики. 
**National Geographic, ‘Planet or Plastic?’, 2018.
***World Economic Forum ‚ ‘The New Plastics Economy - Rethinking the future of plastics’, 2016.

При покупка 75% от потребителите вземат предвид въздействието на опаковката на продукта върху околната среда.**** 

Бизнесът ще трябва да се адаптира, за да запази клиентите си. Преминаването към устойчиви опаковки също може да подобри бизнеса.

****PRO CARTON, ‘European Consumer Packaging Perceptions Study’, 2018

77% от потребителите биха платили повече за опаковки, които имат по-малко въздействие върху околната среда.****

Намаляването на пластмасовите отпадъци също прави бизнеса по-привлекателен за еко активните потребители, което може да помогне за увеличаване на приходите.
****PRO CARTON, ‘European Consumer Packaging Perceptions Study’, 2018 

Още съвети за устойчивост

Направете бизнеса си устойчиво успешен

Една от тайните на успешния бизнес е в четирите прости правила – преизползвай, намалявай, рециклирай, възстановявай. По-долу ще видиш полезни съвети за намаляване на пластмасовите отпадъци:

ИЗПОЛЗВАЙ ПОВТОРНО

Почиствай и използвай повторно пластмасовите опаковки за съхранение. Избирай предмети или материали, които са трайни и се мият, а не алтернативи за еднократна употреба.

НАМАЛЯВАЙ

Вместо продуктите за еднократна употреба и тези с прекалено много опаковки, избирай устойчиви опаковки, които намаляват количеството отпадък, като висококачествените продукти в МЕТРО.

РЕЦИКЛИРАЙ

Сортирай отпадъците правилно, за да могат пластмасите да бъдат преработени и използвани повторно. Използвай продукти от рециклирана пластмаса.

ВЪЗСТАНОВЯВАЙ

Избирай продукти от устойчивия асортимент на МЕТРО, които са опаковани в материали, подлежащи на преработка, рециклиране или компостиране.