Етичен кодекс на METRO

Нашите принципи за етично бизнес поведение  

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА METRO

В рамките на проекта SHAPE 2012, МЕТРО ГРУП преструктурира своя Етичен кодекс на базата на принципите си за етично бизнес поведение. Това означава, че нашите служители са насърчавани и подпомагани да прилагат Етичния кодекс в своето работно ежедневие и по този начин да осигурят спазването на етичните принципи на компанията. В цялата страна мотото на отдела за етична бизнес практика е "SIMPLY RIGHT", което на български означава "Постъпвай правилно".

Принципите за етично бизнес поведение - основата на работата ни

Нашите принципи за етично бизнес поведение са в основата на нашия Етичен кодекс. Всички служители, работещи в нашата компания, са задължени да се придържат към тези принципи. На практика това означава, че всяко нарушение на Етичния кодекс е нарушение на правните норми и разпоредби. 

Правим разлика между личните си интереси и интересите на компанията.

Не предлагаме на никого облаги, които не са легални.

Не използваме служебното си положение за лични облаги.

Всички фирмени информации са поверителни.

Спазваме правилата за учтива конкуренция.

Отнасяме се еднакво към всички служители.

Нашата компания е честен работодател.

Спазваме всички правни норми и закони.

Гореща телефонна линия Етичен кодекс 

Един от важните елементи на Етичния кодекс е горещата телефонна линия. Тя е достъпна за всички служители (а също така и за външни лица) и може да бъде използвана, за съобщаване за поведение или деяние, случило се в МЕТРО Груп, което нарушава Етичния кодекс на компанията. Обаждащият се може да запази анонимност. 

Compliance гореща линия – свържи се с глобалния правен екип на METRO AG

Compliance гореща линия – свържи се с правния отдел на МЕТРО България