Общи условия МЕТРО Академия

Запознай се с общите условия за провеждането на различни
събития в МЕТРО Академия, както и правилата за безопасност, които
трябва да се спазват.

Отнася се до: представители от външни фирми или частни лица, служители на МЕТРО, които не работят постоянно в Клиентския център към магазин МЕТРО София 1 (в т.ч. Централен офис), държавни компетентни органи, гости и др., на които се дава достъп до складови площи и зоните за обработка на храни.
Достъп се дава при конкретен повод – специализирано обучение, мероприятие, авариен ремонт, профилактика, хигиенизиране, проверки от компетентни органи, вътрешни проверки и одити и др.

Необходимо е да се спазват следните основни правила за хигиена и безопасност:
1. Лицата трябва да са здрави. Не се допускат лица с инфекциозни заболявания, стомашно-чревни разстройства, възпалителни заболявания на горните дихателни пътища и кожата и открити наранявания.
2. На всички външни лица, вкл. и на представителите на компетентните органи задължително се предоставя чисто защитно работно облекло при посещение на зоните за съхранение и обработка на храни в центъра.
3. В зоните за обработка на неопаковани храни не се допускат лица с бижута и без шапка, покриваща добре косите. Изключение се допуска, когато няма кулинарна дейност.
4. Участниците в кулинарните курсове или други кулинарни събития, трябва да носят чифт чисти обувки с неплъзгаща се подметка.
5. Лицата, с изключение на участниците в курсове и други кулинарни мероприятия, нямат право да пипат никакви неопаковани хранителни продукти или чрез поведението си да ги замърсят.
6. Не трябва да преместват хранителни стоки на неподходящ температурен режим.
7. Преди началото на курса и след посещение на WC ръцете трябва да си измиват.
8.При случайно замърсяване на хранителен продукт лицата са задължени да съобщят за инцидента с оглед блокиране на продукта.
9. Необходимо е да се спазват всички противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 в страната, които са въведени към датата на провеждане на съответното събитие.

Условия за провеждане на кулинарни курсове в МЕТРО Академия:
1. Всички курсове се провеждат при минимум 5 участници.
2. Местата за всички курсове са ограничени, като максималният брой участници в един курс е 16.
3. За да се регистрирате за даден курс, моля използвайте бутона Регистрирай се на страницата. При регистрацията задължително е да въведете актуален телефон и емайл за контакт.
4. След регистрация, ще получите в пощата си съобщение от нашата система с всички необходими данни за плащане. Моля заплатете пълната сума в рамките на 5 работни дни след регистрацията.
Начин на плащане: банков превод
След като сте направили съответното плащане е задължително да изпратите на имейл: METRO Academy копие на платежното за извършеното плащане.
В случай, че не платите в рамките на указания срок, мястото ви ще бъде предоставено на друг желаещ.
5. Таксата за съответен курс или друго събитие може да бъде заплатена и на място в МЕТРО Академия на ПОС терминал. Необходимо е да се обадите на посочения телефон или изпратите имейл, с който информирате за вашето желание да заплатите по този начин.
6. Ако имате ваучер за посещение на курс в МЕТРО Академия, моля направете регистрация и ни пишете на адрес: METRO Academy
7. Ако сте възпрепятствани да посетите курса и ни уведомите до 10 работни дена преди началото му, заплатената сума ще бъде възстановена.
Ако се откажете 10 или по-малко работни дени преди началото на курса, заплатената сума няма да бъде възстановена.
Правото за посещение на курса може да бъде отстъпено на друг човек.

По време на курсовете не се допускат други лица освен курсистите регистрирани и платили си за участие в курса.

За повече информация:
тел: +359 2 97 62 498
e-mail: METRO Academy

Предоставените от вас лични данни, ще бъдат използвани за kомуникация с вас относно регистрацията ви за съответния курс.
Също така ще бъдат използвани за известяване по имейл за предстоящи събития /кулинарни курсове/ в МЕТРО Академия. Ако не желаете да получавате периодично такава информация, моля заявете го на имейл office.academy@metro.bg.