Уведомление за защита на личните данни в приложението Companion

Настоящото Уведомление за защита на личните данни се прилага също и за МЕТРО Companion App (наричано за кратко “Приложението”). Приложението се управлява от Metro AG, Metro-Straße 1, 40235 Дюселдорф, Германия. За информация относно основните функции на Приложението и начина на обработване на личните данни от него, вижте „Обща декларация за защита на данните за Приложението „МЕТРО Companion“, налична тук. В допълнение към основните функции, ние използваме Приложението за предоставяне на някои от нашите услуги, съгласно изложеното в това Уведомление за защита на личните данни.
Ако се впишете с Вашият клиентски акаунт в Приложението, ние записваме информацията, която използвате в Приложението. Ние обработваме тази информация за пазарни проучвания, маркетингови цели, клиентски проучвания, анализ на клиентското поведение и клиентско сегментиране. Освен това ние използваме информацията, за да Ви предоставим маркетингови комуникации въз основа на вашите индивидуални предпочитания, като например да ви спестим допълнителни маркетингови дейности за Приложението. Също така използваме информацията, за да направим оценка колко от нашите активни клиенти използват Приложението. Правното основание за обработването е чл. 6 буква е) от ОРЗД. Нашият легитимен интерес е устойчиво усъвършенстване на нашите услуги и клиентските отношения с Вас. Освен това легитимният ни интерес е да Ви информираме за определени оферти и услуги, да ги персонализираме и по този начин да разширим обхвата на клиентските си отношения с Вас.
Ако използвате своята цифрова клиентска карта в Приложението на каса/POS терминално устройство в METRO обекти, ние ще можем да ви идентифицираме като потребител на Приложението. Ние използваме тази информация единствено за анализ на дела на нашите активни клиенти, които използват Приложението. За тази цел се генерират само обобщени отчети. Правното основание за обработването е чл. 6 буква е) от ОРЗД. Нашият легитимен интерес е да анализира предпочитаната версия на клиентските карти, за да организира магазинната инфраструктура и процесите в съответствие с това.
Ако сте се съгласили с персонализирането/проследяването на активността в приложението, ние ще събираме следната информация от Вас: съдържание, достъпно чрез приложението, действията Ви в приложението (прегледани и избрани артикули, продукти, добавени в количката и закупени, навигация, времеви отпечатъци, периоди от време и други взаимодействия), дейности за покупка. Събраната информация ще бъде комбинирана с Вашият клиентски идентификатор и Вашите покупки по този клиентски идентификатор (онлайн и офлайн). Ние използваме комбинирана информация, за да Ви предоставим персонализирани оферти, услуги и реклама, т.е. за да Ви предоставим реклама, която се основава на Вашите индивидуални интереси, за да покажем съдържание, което отговаря на Вашите предпочитания, като препоръки за продукти, и за да оценим успеха на индивидуалните препоръки . Обработката на Вашите данни за тези цели е автоматизирана с цел оценка на определени лични аспекти. При това ние използваме математико-статистически методи, за да можем да насочим препоръките към Вашите индивидуални интереси. Комбинираната информация може да се използва и за целите на разработката от METRO AG, като доставчик на Приложението, т.е. за подобряване на производителността на Приложението чрез потребителско изживяване и бизнес анализ, предотвратяване на грешки и тестване на нови функции. Обработката на Вашите лични данни за тези цели се основава на чл. 6(1)(1) лит. а) ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за бъдеще и без да посочвате причини, като деактивирате персонализирането/проследяването на активността в приложението в настройките на акаунта
Ако сте се съгласили да получавате моментални уведомления в Приложението, ние ще ви изпращаме информация за продукти, оферти, услуги, промоции, текущи кампании, информация за маркетингови кампании, за проучвания на клиентската удовлетвореност и възможни изтегляния на продукти и други известия във връзка с нашите услуги, като известия за приблизително време за доставка на поръчаните от Вас стоки, а също и за услуги на други обслужващи фирми на групата на МЕТРО. В допълнение ще получавате и информация за нови функционалности на Приложението, както и известие веднага щом се появи нова фактура в Приложението. Ние съхраняваме и обработваме тези данни с цел изпращане на моментални съобщения. Правното основание за обработването е чл. 6 буква а) от ОРЗД. Допълнителна информация за изпращането на моментални съобщения ще откриете в „Общата декларация за защита на данните за приложението „МЕТРО Companion“.
В рамките на Приложението сме вложили конкретни услуги от нашия уебсайт. За тази цел уебсайтът се показва и също така се активира и неговото управление на бисквитките при използване на Приложението. Следователно е необходимо изрично да разгледате нашите допълнителни бележки за бисквитките и всички услуги, използващи бисквитки в рамките на това Уведомление за защита на личните данни.