Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

МЕТРО Кеш енд Кери реагира незабавно на проверка от страна на Асоциация „Активни потребители“

Компанията свали от продажба 4 вида масло със съмнение за наличие на нерегламентирани немлечни мазнини и несъответствия между декларираните мазнини и водно съдържание.

Във връзка с извършено от Българска национална асоциация „Активни потребители“ изследване на 15 от най-популярните марки масло на българския пазар, МЕТРО Кеш енд Кери информира за следното:

1. Всички продукти с установени несъответствия от асоциацията са свалени от продажба.

2. Проби от тези продукти са изпратени незабавно за анализ в акредитирана лаборатория.

3. Компанията незабавно е информирала производителя, „Хранинвест“ ЕООД за установената некачествена продукция и е поискала негово становище и потвърждение, че спазва всички законови изисквания.

МЕТРО Кеш енд Кери благодари на Асоциация „Активни потребители“ за активния мониторинг и потвърждава готовността си да съдейства на неправителствената организация в грижите й за защита на потребителите.

Метро Кеш енд Кери е сертифицирана компания по ISO 9001 и IFS Cash and Carry/Wholesale и полага усилия за спазване на всички законови изисквания.

Метро Кеш енд Кери категорично не толерира предлагането на продукти с несъответстващо качество и ще полага и в бъдещи всички усилия за удовлетворяване очакванията на клиентите.

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев
 

Людмил Каравасилев
Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“