Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

МЕТРО представя най-добрите регионални продукти на Южна Италия

Най-доброто качество от Южна Италия“ представя над 60 вида вина, зехтин, паста, консерви и кафе от Калабрия, Кампания, Пулия и Сицилия, от 6 ноември до 3 декември, в шест магазина на МЕТРО - в София, Пловдив, Бургас и Варна

Южна Италия

Някои от най-добрите регионални продукти на Южна Италия ще бъдат в продажба в МЕТРО от 6 ноември до 3 декември- около 60 артикула, в които качество, типичност, култура и традиция се съчетават с понятия като трайност, хранителна безопасност и икономичност. „Производството на фирмите от Южна Италия със сигурност е по-малко познато в чужбина, въпреки че много от тези фирми предлагат високо качество. Достатъчно е да напомним, че областите на Южна Италия произвеждат 106 хранителни продукта  носещи знаците за Защитено наименование за произход (PDO) и Защитено географско указание (PGI) -практически 40,9% от общото национално производство.“, казва Чинция Бруно,директор на софийския офис на Италианската търговска агенция (ИЧЕ).

Клиентите на МЕТРО Кеш енд Кери  ще имат възможността да се запознаят и оценят изключителни продукти на малки и средни предприятия от Калабрия, Кампания, Пулия и Сицилия, които често не попадат в голямата дистрибуторска мрежа в чужбина. Сред участващите артикули са 32 вида вина, и голямо разнообразие от още 31 артикула - зехтин, паста, консерви и кафе. Голям интерес предизвиква дегустацията на вино в магазините на МЕТРО в София - всеки петък и събота в периода между 6 ноември и 3 декември. 

Продажбата на качествени  хранителни продукти от Южна Италия  в МЕТРО Кеш енд Кери  България се включва в рамките на дейности, застъпени в т.н. Piano Export Sud (План за подпомагане на износа от Южна Италия), финансиран с европейски средства и реализиран от ИЧЕ. По данни на ИЧЕ, италианският износ за България на хранителни продукти, включително и вино,продължава да расте. За първите шест месеца на тази година той надхвърля 53 милиона евро. „Малък, но обещаващ пазар,имайки пред вид  тенденцията на нарастване  на нашия износ.“, допълва госпожа Бруно.

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев
 

Людмил Каравасилев
Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“