Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

METRO GROUP — ДОКЛАД ЗА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 2015/2016 Г.

pic report

Като международна компания за продажби на едро, METRO Cash & Carry има огромен обхват на действие. Ние управляваме приблизително 750 магазина в 25 държави,с помощта на нашите над 107 000 служители. На местно ниво, достигаме до около 21 милиона клиенти – и заедно с тях - до безброй потребители. Използваме това предимство, за да подпомагаме нашите партньори и клиенти, както и техните потребители, в устойчивите им действия.Чрез прилагането на специфични мерки, ние допринасяме за справянето с предизвикателствата и улавянето на възможностите за нашия бизнес. В допълнение, подпомагаме съгласието сред заинтересованите групи, свързани с нас, и подобряваме нашата репутация.

 

Мерките, които прилагаме, са фокусирани в четири области:


  • Предлагаме на нашите служители атрактивна работна среда и перспективи за бъдещо развитие, за да могат те да осигурят максимална помощ за нашите клиенти;
  •  В рамките на собствената ни дейност боравим отговорно с ограничените ресурси като твърди горива и други суровини. Това ни осигурява поле за инвестиции, които да предоставят привлекателни решения за нашите клиенти и за нови бизнес сфери, и също така ни помага да се борим с последиците от климатичните промени;
  • Управляваме нашето снабдяване и подбираме нашия продуктов асортимент отговорно. В резултат, можем да предложим на клиентите си устойчиви продукти и услуги. В допълнение, прехвърляме експертния си опит в сферите на управлението на ресурси, снабдяването и състава на асортимента към независими предприемачи, за да създадем дългосрочни бизнес перспективи и конкурентоспособно преимущество за тях и за нас;
  • Насърчаваме ги да действат устойчиво, поемайки отговорност ние самите и вдъхновявайки клиенти и партньори с нашия начин на мислене. Това ни прави привлекателен партньор за заинтересованите страни на вътрешно и външно ниво, както и за настоящите и бъдещите ни служители, клиенти, бизнес партньори и представители в сферата на политиката, науката и сдруженията. Също така, благодарение на нашия ангажимент към социалните и екологични проблеми, ние подпомагаме обществото в нашите магазини инавсякъде, където е необходима помощ.

 

Визия за устойчивост


Устойчивостта е неразделна част от основната дейност на METRO Cash & Carry. С METRO SUSTAINABLE създадохме стратегическата рамка за това. Тя се основава на нашата визия:


Като защитник на независимия бизнес, ние ще направим търговията устойчива и така ще преодолеем традиционните ограничения пред растежа. Координирането на нашите нужди и амбиции с нуждите на природата, хората и бъдещите поколения, ще осигури на METRO дългосрочни перспективи за просперитет. Вдъхновявайки, мотивирайки и подпомагайки нашите клиенти и партньори за това, ние можем да пренесем тази визия до милиони.


В тази рамка, ние сме дефинирали сферите на действие на METRO Cash & Carry и сме посочили конкретните цели пред нашата компания.

 

Вижте повече в прикачения файл тук

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg

Людмил Каравасилев

Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“